Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuMenu
W praktyce najlepsi
W sercu miasta
Klimatyczne miejsce

Oferta kierunków

 • Poziom studiów:
 • Forma studiów:
 • Język studiów:
Skorzystaj z przycisków powyżej, by wyświetlić listę dostępnych kierunków

Analityka gospodarcza

I stopnia / Stacjonarne / Polski
Istotą studiów na tym kierunku jest zdobycie wysoko cenionych i poszukiwanych na rynku kompetencji analitycznych oraz umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych, niezbędnych w pracy analityka.

Analityka gospodarcza

II stopnia / Stacjonarne / Polski
Studia umożliwiają pozyskanie zaawansowanych kompetencji analitycznych wzbogaconych o umiejętności informatyczne przydatne w pracy analityka.

Business Informatics

I stopnia / Stacjonarne / Angielski
The main goal of the Business Informatics Bachelor Studies Program is to deliver basic knowledge about applying computer science methods and tools in management and business.

Business Management

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Angielski
This program is designed for those wishing to undertake studies in general business management and business administration. The program has a particular emphasis on the development of skills and competencies necessary to manage effectively in both local and global environments.

Business Management

I stopnia / Stacjonarne / Angielski
Bachelor of Business Management (BBM) program focuses on all the major aspects of business and management. BBM provides students with a broad understanding of management practices, ensuring a general overview of the operations of business and its environment.

Ekonomia

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Absolwent kierunku EKONOMIA jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach prywatnych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach publicznych, na stanowiskach szczebla operacyjnego. Studia ekonomiczne przygotowują również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w organizacjach i instytucjach działających globalnie. Absolwent przygotowany jest do pracy w zespołach, wykorzystujących kreatywność i innowacyjność.

Ekonomia

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowany do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Uzyskana wiedza pozwala na spełnienie wymagań stawianych analitykom rynku oraz analitykom gospodarki, jak również pracownikom administracji publicznej, menedżerom sektora publicznego i prywatnego. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia dalszej edukacji na poziomie studiów doktoranckich i realizacji dysertacji doktorskiej.

Ekonomia biznesu i finanse - studia w Jeleniej Górze

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Studia na kierunku EKONOMIA BIZNESU I FINANSE skierowane są do osób zainteresowanych pracą w roli specjalisty z zakresu finansów i rachunkowości, doradztwa biznesowego czy gospodarki samorządowej.

Ekonomia biznesu i finanse - studia w Jeleniej Górze

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Studia na kierunku Ekonomia biznesu i finanse pozwolą Ci zostać poszukiwanym na rynku pracy specjalistą z zakresu finansów, doradztwa biznesowego czy administracji publicznej.

Executive MBA

II stopnia / Niestacjonarne / Polski
Program Executive MBA, to magisterskie studia menedżerskie, dedykowane dla osób posiadających przynajmniej 3 letnie doświadczenie kierownicze. Studia umożliwiają rozwój kariery w świecie biznesu, poprzez kształtowanie kadry menedżerów dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych oraz dla instytucji non-profit.

Executive MBA

II stopnia / Niestacjonarne / Angielski
The Executive MBA program is a managerial master study, which is dedicated to managers with at least three years of experience. The studies enable the development of a career in the business world, by shaping the staff of managers for national and international enterprises as well as for non-profit institutions.

Finance

I stopnia / Stacjonarne / Angielski
The graduate of Bachelor in Finance has a professional knowledge in the area of finance (including accounting and financial reporting), financial risk management and financial decision making.

Finance

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Angielski
The graduate of Master in Finance has a very advanced professional knowledge in the area of finance (including accounting and financial reporting), financial risk management and financial decision making.

Finanse i rachunkowość

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość dają możliwość zdobycia profesjonalnej i zaawansowanej wiedzy, a także unikalnych i specjalistycznych umiejętności, potrzebnych do wykonywania zawodów o profilu finansowym.

Finanse i rachunkowość

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Studia na kierunku Finanse i rachunkowość dają możliwość zdobycia profesjonalnej, zaawansowanej wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw i rachunkowości, finansów osobistych i zarządzania majątkiem, podatków, rynków finansowych oraz funkcjonowania instytucji finansowych.

Gospodarka przestrzenna

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne dla specjalistów uczestniczących w kształtowaniu gospodarki przestrzennej w wymiarze lokalnym i międzynarodowym oraz zawodów z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości.

Informatyka w biznesie

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Kształcenie na drugim stopniu kierunku Informatyka w biznesie ma na celu pogłębienie wiedzy studenta z zakresu technologii oraz narzędzi informatycznych wspomagających prowadzenie działalności biznesowej.

Informatyka w biznesie

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Absolwent kierunku posiada umiejętności analizy i syntezy problemów biznesowych, adaptacji do zmieniających się warunków, rozwiązywania problemów zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, pracy w zespole projektowym.

International Business

II stopnia / Stacjonarne / Angielski
The Master's programme in International Business gives students a comprehensive overview of the different aspects of international markets and cross-border business transactions.

International Business

I stopnia / Stacjonarne / Angielski
The Bachelor's programme in International Business gives students an overview of the different aspects of international markets and cross-border business transactions.

Konsulting prawny i gospodarczy

II stopnia / Niestacjonarne / Polski
W ramach kierunku przekazana zostanie wiedza prawnicza związaną ze stanowieniem, stosowaniem i interpretacją prawa, połączoną z umiejętnościami analitycznymi i menedżerskimi.

Logistyka

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Absolwent kierunku LOGISTYKA uzyskuje rozszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu logistyki przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach łańcucha dostaw.

Logistyka

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Absolwenci uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego, w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Poznają istotę zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze posiada zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę z zakresu teorii i praktyki ekonomii międzynarodowej i zarządzania międzynarodowego.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze zdobędziesz wiedzę w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw międzynarodowych, która pozwoli Ci na swobodne funkcjonowanie w multikulturowym środowisku biznesu.

Rachunkowość i controlling

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Będziesz przygotowany do pracy jako doradca podatkowy, biegły rewident oraz główny księgowy. Poznasz specjalistyczną wiedzę z wielu obszarów zaawansowanej rachunkowości, podatków oraz rozwiniesz umiejętności interpersonalne, analityczne.

Rachunkowość i controlling

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Ukończenie kierunku Rachunkowość i controlling pozwoli Ci zostać doradcą biznesowym dla zarządów spółek, czyli księgowym, doradcą podatkowym oraz kontrolerem.

Zarządzanie

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Absolwent posiada umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza o charakterze strategicznym.

Zarządzanie

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Kierunek Zarządzanie umożliwia pozyskiwanie wiedzy i rozwijanie zestawu kluczowych umiejętności wymaganych na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych we współczesnych organizacjach biznesowych.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Drugi stopień studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) umożliwia studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania produktów, procesów czy systemów.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Profil kształcenia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) nawiązuje do popularnego w Europie Zachodniej kierunku engineering management, a absolwenci studiów uzyskują tytuł zawodowy inżyniera zarządzania.

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce - studia w Jeleniej Górze

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Absolwent kierunku Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce posiada szerokie kompetencje w zakresie zarządzania różnymi obszarami w firmie: zasoby ludzkie, marketing, produkcja, jakość, logistyka.

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce - studia w Jeleniej Górze

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Absolwent kierunku Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce posiada szerokie kompetencje w zakresie zarządzania różnymi obszarami w firmie: zasoby ludzkie, marketing, produkcja, jakość, logistyka.

Aktualności

Trwa rekrutacja na II stopień kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Drodzy Kandydaci, drogie Kandydatki, do 28 lutego 2023 r. możecie rejestrować się w systemie IRK na II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wyjątkowego kierunku naszej Uczelni: Zarządzanie i Inżyniera Produkcji....

Rekrutacja na studia niestacjonarne przedłużona do października

Drodzy Kandydaci, wciąż macie czas, by do 10 października (I stopień) oraz 17 października (II stopień) wejść do gry i zacząć studia na UEW! Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów niestacjonarnych trwa. Harmonogram przedłużonej...

Rekrutacja dodatkowa - kierunki prowadzone w Filii UEW w Jeleniej Górze

Szanowni Kandydaci, ze względu na niewypełnienie limitów miejsc, Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunki prowadzone w Filii w Jeleniej Górze:...

Dlaczego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu?

Zastanawiasz się, dlaczego wybrać Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu?
Pomożemy Ci podjąć właściwą decyzję.

Nie powiemy Ci, że:

 • mamy atrakcyjną ofertę kierunków studiów, wysoko ocenianą przez kandydatów, dlatego już od kilku lat nasz uniwersytet jest najchętniej wybieraną publiczną uczelnią ekonomiczną w kraju,
 • możesz otrzymać nawet 15 tysięcy złotych rocznie z puli pomocy materialnej, stypendiów i nagród,
 • ambitni studenci mogą studiować pod opieką akademickich tutorów i mentorów  praktyków biznesu w projekcie Biznesowy Indywidualny Program Studiów,      

gdyż Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to przede wszystkim:

 • Ludzie

  Studenci – tacy jak Ty; Twoi rówieśnicy, którzy przyjechali do nas z różnych stron Polski, a także z zagranicy. Dzięki nim rozwiniesz skrzydła i rozbudzisz swoją kreatywność. 

  Działając w organizacjach studenckich lub siedemdziesięciu kołach naukowych, nauczysz się realizować duże projekty i zarządzać swoją przyszłością. Wspólnie zorganizujemy doroczny Bal Uniwersytetu Ekonomicznego i kultowy projekt Adapciak, czyli Dni Adaptacyjne dla nowo przyjętych studentów. Razem pobiegniemy też w majowym maratonie – Wrocławski Bieg Akademicki.

  Nasza kadra akademicka jest młoda duchem, zaangażowana, profesjonalna i życzliwa wobec studentów.


 • Miejsce

  Wrocław – miasto, które nigdy nie zasypia. 

  Rynek – serce miasta – oddalony o 20 minut spacerem od uczelni. 

  Kampus uczelni – klimatyczny, zatopiony w zieleni. Na nim wszystko się może zdarzyć: dowiesz się, co w trawie piszczy, wpadniesz na zdobywcę pięciu ośmiotysięczników (niewykluczone, że będziesz miał z nim zajęcia z logistyki), przeleci Ci nad głową pilnujący bezpieczeństwa sokół, staniesz oko w oko z profesorem zatopionym w rozważaniach o analizie całki oznaczonej czy konstruowaniu nowego modelu ekonometrycznego.

  W Centrum Symulacji Procesów Biznesowych zobaczysz, jak na co dzień funkcjonuje rynek światowy, w Inkubatorze Akademickim rozpoczniesz przygodę z własną firmą, a w bibliotece popracujesz z książką i komputerem.


 • Dzieje się

  Efektem interakcji ludzi i miejsca są wydarzenia, którymi żyje społeczność akademicka, miasto a nawet cała Polska. 

  To z naszego kampusu w każdy długi weekend majowy startuje AutoStop Race, największy na świecie wyścig autostopowy, wymyślony i organizowany przez naszych studentów. Członkowie Green Teamu realizują z Climat Reality Project działania dotyczące stosowania zielonej energii i ekologicznego trybu życia.

  To u nas – podczas Ekonomaliów – bawi się cały młody Wrocław. Nasi naukowcy i studenci zdobywają liczne prestiżowe nagrody i wyróżnienia, kierunki studiów uzyskują międzynarodowe certyfikaty jakości. Uniwersytet regularnie zaprasza popularnych i cenionych przedstawicieli nauki, biznesu i świata polityki. 

  Jesteśmy eko, dbamy o to, żeby nasz kampus był przyjazny ludziom i środowisku. Dlatego na dachu budynku CKU zainstalowaliśmy ule, w pobliżu wysialiśmy łąkę dla pszczół i w pierwszym roku zebraliśmy 80 kg miodu.

  Na terenie uczelni postawiliśmy 4 eleganckie hotele dla owadów i umieściliśmy je w pobliżu kwitnących roślin. Odwiedzają nas motyle, pszczoły, trzmiele, ważki i biedronki. Zainstalowaliśmy już 2 źródełka wody pitnej – dzięki poidełkom na terenie uczelni na wysypiska nie trafia nawet do 3 000 000 butelek rocznie!

  Liczymy, że Ty również zagrasz z nami „w zielone”.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, daj się zainspirować!

Absolwenci UEW

FAQ

Studia I stopnia

1. Czy przy rekrutacji na studia I stopnia będą uwzględniane dodatkowe punkty rekrutacyjne za certyfikaty językowe (np. z języka niemieckiego DSD II)?

Nie ma dodatkowych punktów z tytułu posiadanych certyfikatów przy rekrutacji na I stopień studiów.

3. Jestem absolwentem studiów I stopnia na UEW i chciałbym kontynuować studia na poziomie magisterskim. Czy nadal obowiązuje mnie egzamin na studia?

Absolwenci UEW, którzy chcą kontynuować studia na tym samym kierunku, mogą zostać zwolnieni z testu, jeżeli będą mieli uzyskają odpowiednio wysoką średnią ocen z semestrów studiów I stopnia. Wysokość średniej określi Komisja (zawsze jest to powyżej 4,0).

8. Czy osoba składająca za mnie dokumenty musi mieć upoważnienie?

Tak, wystarczy zwykłe upoważnienie. Kandydat może wskazać w upoważnieniu dowolną osobę.

9. Czy dokumenty można przysłać pocztą?

Tak, oczywiście. Radzimy skorzystać z usług firmy kurierskiej, ewentualnie wysłać je listem poleconym.

Studia II stopnia

11. Jeżeli nie obronię się do 27 lipca 2022 roku, czy będę mógł wziąć udział w rekrutacji?

Jeżeli okaże się, że po rekrutacji „lipcowej” pozostaną wolne miejsca, to możliwa będzie II tura rekrutacji. Taka informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego.

12. W jakiej formie odbywa się egzamin kwalifikacyjny na II stopień studiów stacjonarnych?

Egzamin odbywa się zdalnie (online) w formie testu jednokrotnego wyboru na wybrany kierunek lub kierunki.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem