Konsulting prawny i gospodarczy

OFERTA DYDAKTYCZNA
KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY

Forma studiów:
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr inż Letycja Sołoducho-Pelc

Opis kierunku

Studia na kierunku Konsulting prawny i gospodarczy umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu: stanowienia, stosowania i interpretacji prawa, zarządzania biznesem i ekonomii oraz doskonalenie umiejętności analitycznych i menedżerskich. W programie studiów znajdują się praktyczne zagadnienia związane z problematyką prawno-gospodarczą (w tym administracyjno-prawną i cywilno-prawną) oraz problematyką ekonomiczną, skoncentrowaną na zagadnieniach zarządzania biznesem i finansami, rachunkowości i zarządzaniu projektami doradczymi. Ponadto w ofercie znajdują się moduły przedmiotów do wyboru, poszerzające ogólną wiedzę oraz pozwalające na dopasowywanie studiów do indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego. Zdobyte kompetencje są przydatne w działalności konsultingowej i prowadzaniu własnej firmy, a także w administracji rządowej i samorządowej – szczególnie w segmentach
prowadzących sprawy związane z działalnością podmiotów gospodarczych, publicznych i prywatnych, organizujących procedury udzielania zamówień publicznych, a także w organach kontroli państwowej, rządowej i samorządowej. Interdyscyplinarne studia magisterskie realizowane są wspólnie przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; absolwent uzyskuje dyplom sygnowany przez obie uczelnie.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Studia przygotowują do pracy w zakresie doradztwa prawnego i gospodarczego, prowadzenia biur organizacyjnych, wsparcia kierownictwa organizacji w prowadzeniu podmiotu w wybranych aspektach prawnych i gospodarczych, prowadzenia dokumentacji organizacyjnej, przygotowywania regulacji wewnętrznych, projektowania i wdrażania procedur i regulacji w organizacji. 

Perspektywy zawodowe
  • doradca zarządu, kierownik biura organizacyjnego, zarządu
  • konsultant
  • audytor wewnętrzny
  • analityk w firmach doradczych
  • prowadzenie własnej działalności w usługach doradczych
  • stanowiska w administracji rządowej i samorządowej

DODATKOWE INFORMACJE


Interdyscyplinane studia magisterskie realizowane wspólnie przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, kończące się uzyskaniem dyplomu wspólnego obu Uniwersytetów.

logo-09        logo-podstawowe-uwr

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem