Konsulting prawny i gospodarczy

OFERTA DYDAKTYCZNA
KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY

Forma studiów:
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr inż Letycja Sołoducho-Pelc

Opis kierunku

Studia na kierunku Konsulting prawny i gospodarczy* umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu: stanowienia, stosowania i interpretacji prawa, zarządzania biznesem i ekonomii oraz doskonalenie umiejętności analitycznych i menedżerskich. W programie studiów znajdują się praktyczne zagadnienia związane z problematyką prawno-gospodarczą (w tym administracyjno-prawną i cywilno-prawną) oraz problematyką ekonomiczną, skoncentrowaną na zagadnieniach zarządzania biznesem i finansami, rachunkowości i zarządzaniu projektami doradczymi. Ponadto w ofercie znajdują się przedmioty do wyboru, poszerzające ogólną wiedzę oraz pozwalające na dopasowywanie studiów do indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.

Zdobyte kompetencje są przydatne w działalności konsultingowej i prowadzaniu własnej firmy, a także w administracji rządowej i samorządowej – szczególnie w segmentach prowadzących sprawy związane z działalnością podmiotów gospodarczych, publicznych i prywatnych, organizujących procedury udzielania zamówień publicznych, a także w organach kontroli państwowej, rządowej i samorządowej. 

Interdyscyplinarne studia magisterskie realizowane są wspólnie przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; absolwent uzyskuje dyplom sygnowany przez obie uczelnie.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Absolwenci kierunku KPiG uzyskują tytuł magistra. Absolwenci łączą wiedzę prawniczą z umiejętnościami analitycznymi i menedżerskimi, są przygotowani do pracy na stanowiskach wsparcia kadry menedżerskiej, zarówno wewnętrznych stanowiskach kierowniczych związanych z organizacją wewnętrzną podmiotu (np. biuro organizacyjne, biuro zarządu), organizacją współpracy z otoczeniem (np. dział handlowy, dział współpracy, dział zamówień publicznych), jak również na samodzielnych stanowiskach, takich jak konsultant, doradca lub analityk w firmach doradczych. Kierunek przygotowuje również do prowadzenia własnej działalności w usługach doradczych i zasiadania w organach nadzorczych spółek kapitałowych.

Perspektywy zawodowe

  • Doradca zarządu | kierownik biura zarządu | kierownik biura organizacyjnego  
  • Konsultant
  • Audytor wewnętrzny
  • Analityk w firmach doradczych
  • Prowadzenie własnej działalności w usługach doradczych
  • Stanowiska w administracji rządowej i samorządowej
  • Stanowiska w organach nadzorczych spółek kapitałowych


DODATKOWE INFORMACJE


Interdyscyplinane studia magisterskie realizowane wspólnie przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, kończące się uzyskaniem dyplomu wspólnego obu Uniwersytetów.

logo-09        logo-podstawowe-uwr

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem