Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce – studia w Jeleniej Górze

OFERTA DYDAKTYCZNA
ZARZĄDZANIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE – STUDIA W JELENIEJ GÓRZE

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr Tomasz Brzozowski

Opis kierunku

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce to kierunek przygotowujący do pracy w kluczowych obszarach funkcjonowania organizacji. Podążając za światowymi trendami, w programie uwzględniono wiedzę o nowoczesnych metodach i technikach zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, zarządzania ryzykiem, zarządzania jakością, zarządzania projektami, na temat organizacji produkcji, logistyki, a także społecznej odpowiedzialności biznesu. Duże znaczenie przywiązywane jest do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w odniesieniu do dużych i małych firm, instytucji i różnych organizacji.
Podczas studiów umożliwiony jest kontakt ze światem biznesu, z osobami chętnie dzielącymi się swoją wiedzą i doświadczeniem. W procesie kształcenia stosujemy aktywizujące metody dydaktyczne, dzięki którym student, niczym uczestnik rzeczywistych procesów biznesowych, może sprawdzić się w roli np. menedżera.

PROGRAM STUDIÓW

Strona Filii w Jeleniej Górze: https://jg.ue.wroc.pl/kandydaci/

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce posiada szerokie kompetencje w zakresie zarządzania różnymi obszarami w firmie: zasoby ludzkie, marketing, produkcja, jakość, logistyka. Zna i potrafi stosować metody i techniki zarządzanie w tych obszarach. Ma interdyscyplinarną wiedzę o funkcjonowaniu organizacji oraz umiejętności, pozwalające sprawnie poruszać się w otoczeniu biznesowym. Łatwo nawiązuje kontakty i współpracuje, aby realizować cele firmy.

Perspektywy zawodowe
  • specjalista ds. optymalizacji procesów biznesowych
  • menedżer ds. personalnych
  • menedżer obiektu turystycznego
  • menedżer łańcucha dostaw
  • specjalista ds. personalnych
  • specjalista ds. zarządzania jakością
  • specjalista ds. marketingu
SPECJALNOŚCI

Menedżer logistyki i łańcucha dostaw

Program specjalności Menedżer Logistyki i Łańcucha Dostaw opracowany został we współpracy z doświadczonymi praktykami w dziedzinie zarządzania łańcuchem dostaw i ma charakter zarówno aplikacyjny, jak i teoretyczny. Specjalność zainteresuje osoby pragnące zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie koncepcji, metod i narzędzi wspomagających w sposób efektywnych i sprawny zarządzanie przepływem zasobów materialnych i informacji z nimi związanych od wydobycia surowców od ostatecznego klienta. Uniwersalny program specjalności umożliwia budowanie kompetencje menedżerskich, zarówno w obszarze logistyki, jak również zarządzania łańcuchem dostaw. Specjalność przygotowuje do pracy na stanowiskach menedżera łańcucha dostaw w dużych korporacjach handlowych, produkcyjnych i usługowych, jak również kierownika, czy menedżera ds. logistyki w małym i średnim przedsiębiorstwie. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają również podstawy do pełnienia funkcji eksperta, konsultanta, doradcy i nauczyciela. 

Menedżer marketingu

Menedżer marketingu to specjalność, która umożliwi Ci zdobycie profesjonalnej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania marketingowego, w tym planowania, koordynowania i kontrolowania działań marketingowych firmy. Pozyskane umiejętności i kompetencje pozwolą Ci projektować oraz wdrażać skuteczne i efektywne strategie marketingowe. W czasie studiów zapoznasz się z metodami analizy i audytu marketingowego organizacji. Dowiesz się jak nawiązywać kontakty biznesowe i współpracować z agencjami reklamowymi i badawczymi, a także jak zorganizować dział marketingu i kierować zespołem pracowników odpowiedzialnych za działania marketingowe firmy. Poznasz kulturowe uwarunkowania marketingu, przepisy prawne regulujące działalność reklamową organizacji oraz zrozumiesz, jakie znaczenie ma etyczne postępowanie w biznesie. Nauczysz się również jak wykorzystać nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności marketingowej, a także jak działać na rynku międzynarodowym. 

Menedżer procesów

Studia na specjalności Menedżer procesów umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: modelowania procesów biznesowych, identyfikacji oraz analizy i oceny ryzyk operacyjnych w działalności przedsiębiorstwa, przygotowania i wizualizacji różnego typu raportów z działalności organizacji. Absolwenci specjalności posiadają umiejętność całościowego i interdyscyplinarnego rozumienia i stosowania podejścia procesowego w praktyce. Podczas studiów nabywają i doskonalą zdolności analitycznego myślenia oraz umiejętności wyciągania wniosków niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Potrafią pełnić rolę lidera, a także pracować w zespole realizującym projekty doskonalące. Zakres powierzanych im w przedsiębiorstwach zadań obejmuje, m.in.: kształtowanie relacji z klientami i dostawcami, doskonalenie prowadzonej działalności, a także tworzenie, wprowadzanie oraz monitorowanie przestrzegania standardów działania (np. procedur produkcji lub świadczenia usług).

Zarządzanie kapitałem intelektualnym

Jeśli chcesz zdobyć wyjątkowe kompetencje, ukierunkować i rozwinąć zasoby osobiste oraz mieć szerokie perspektywy zawodowe -– studiuj na tej specjalności! Jest ona unikatowa w skali kraju, dając wszechstronne przygotowanie w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym, zarówno jako wyższej formy realizacji funkcji personalnej, jak i elementu systemu zarządzania niematerialnymi zasobami. Dzięki niej zdobędziesz fachową wiedzę, specyficzne umiejętności oraz kompetencje społeczne z zakresu społecznych, kulturowych i etycznych obszarów zarządzania organizacją, m.in.: identyfikacji, pomiaru, wykorzystania i rozwoju kapitału ludzkiego i strukturalnego; pozyskania, tworzenia, transferu i wykorzystania wiedzy indywidualnej i organizacyjnej; zarządzania pracownikami wiedzy, profesjonalistami, talentami; identyfikacji i zarządzania relacjami z interesariuszami, zarządzania społeczną odpowiedzialnością organizacji, marketingu personalnego i marketingu relacji. 

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem