Logistyka i marketing – studia w Jeleniej Górze

Forma studiów:
  • stacjonarne
  • niestacjonarne
Menedżer kierunku: Tomasz Kołakowski

Opis kierunku

Nauka na kierunku Logistyka i marketing pozwala poznawać mechanizmy wpływu decyzji logistycznych i marketingowych na rozwój współczesnych organizacji funkcjonujących w dynamicznym otoczeniu uwarunkowanym między innymi takimi zjawiskami jak: Przemysł 4.0, globalne łańcuchy dostaw, cyfryzacja i robotyzacja, globalne kryzysy, media społecznościowe, e-marketing czy rynek e-commerce. Kierunek ma charakter aplikacyjny i ukierunkowany jest na kształcenie menedżerów z zakresu logistyki i marketingu dla przedsiębiorstw, a także pracowników i konsultantów dla jednostek sektora publicznego i organizacji pozarządowych. Uzyskana wiedza, nabyte umiejętności i wykształcone kompetencje pozwalają również na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Zajęcia na kierunku mają w dużej mierze praktyczny charakter oparty na symulacjach, studiach przypadków, wizytach studyjnych, grach strategicznych oraz narzędziach informatycznych, będących wsparciem w codziennej pracy menadżera z zakresu logistyki i marketingu.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia realizowanych na kierunku Logistyka i marketing uzyska kompleksową wiedzę z zakresu współczesnych trendów i kierunków rozwoju logistyki i marketingu, a także ich powiązania z nauką o zarządzaniu i jakości, ekonomią i finansami, jak również zapozna się w zaawansowanym stopniu z wybranymi koncepcjami, metodami i technikami zarządzania oraz narzędziami informatycznymi gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych, finansowych i społecznych wykorzystywanych w zarządzaniu logistycznym i marketingowym.

Studia na kierunku Logistyka i marketing stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu logistyki i marketingu o unikalnych kwalifikacjach liderskich, dysponujących ugruntowaną wiedzą teoretyczną wspartą umiejętnościami praktycznymi oraz na menedżerów, których cechuje kreatywność, umiejętność krytycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów o charakterze logistyczno-marketingowym.

Perspektywy zawodowe

  • Specjalista ds. dystrybucji, zaopatrzenia, magazynowania, transportu, 
  • Specjalista ds. promocji, reklamy, public relations,
  • Specjalista ds. obsługi klienta,
  • Specjalista ds. badań rynku, 
  • Koordynator dostaw,
  • Menedżer logistyki i łańcucha dostaw,
  • Menadżer sprzedaży i marketingu


MODUŁY KSZTAŁCENIA

Logistyka 4.0

Moduł ukierunkowany na prezentację najnowszych rozwiązań i technologii logistycznych powiązanych z rozwijającą się koncepcją przemysłu 4.0. W ramach zaplanowanych przedmiotów studenci zostaną również zapoznani z systemami informatycznymi wspomagającymi decyzje logistyczne oraz będą uczestniczyć w logistycznych grach symulacyjnych.

E-marketing

Moduł ukierunkowany i pozwalający zrozumieć współczesne mechanizmy marketingu internetowego oraz ich wpływ na decyzje podmiotów gospodarczych. W ramach zaplanowanych przedmiotów studenci poznają m.in. najnowsze rozwiązania z zakresu internetowych narzędzi marketingowych oraz social commerce.

Zarządzanie logistyczno-marketingowe w warunkach kryzysowych

Moduł wpisujący się swoją tematyką w nasilające się w ostatnich latach sytuacje kryzysowe wywoływane różnego rodzaju czynnikami, zarówno w skali mikro, jak i makro. W ramach przedmiotów zaplanowanych w module przekazane zostaną treści ukierunkowane na prezentację roli decyzji logistyczno-marketingowych w procesach identyfikacji i minimalizacji ryzyk związanych z występującymi kryzysami.

Logistyka w nietypowych zastosowaniach

Moduł prezentujący atypowe obszary związane z podejmowaniem decyzji logistycznych. W ramach przedmiotów zaprezentowane zostaną tematy dotyczące logistyki humanitarnej, logistyki w gospodarce cyrkularnej, logistyki w przestrzeni kosmicznej czy logistyki eventów turystycznych, sportowych i kulturalnych.

Zarządzanie produktem

Moduł, którego podstawą jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania innowacyjnego produktu, wraz ze wsparciem tego procesu zagadnieniami brandingu, merchandisingu czy marketingu sektorowego.

Psycho-społeczne aspekty logistyki i marketingu

Moduł, którego treści koncentrują się na miękkich aspektach zarządzania, ukierunkowanych na psychologiczne i społeczne czynniki podejmowania decyzji logistyczno-marketingowych przez jednostki i zespoły ludzkie.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem