Finanse i rachunkowość

OFERTA DYDAKTYCZNA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr Magdalena Broszkiewicz

Zastępca menedżera kierunku: dr Paweł Prędkiewicz

Opis kierunku

Studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość dają możliwość zdobycia profesjonalnej i zaawansowanej wiedzy, a także unikalnych i specjalistycznych umiejętności, potrzebnych do wykonywania zawodów o profilu finansowym, uwzględniających zasady społecznej odpowiedzialności. Jest to możliwe dzięki indywidualnemu kształtowaniu programu studiów poprzez wybór modułów, zgodnych z zainteresowaniami i wybraną ścieżką rozwoju zawodowego studenta. Moduły odwołują się do kluczowych obszarów finansów: finansów i rachunkowości spółek, doradztwa podatkowego, analizy danych finansowych, bankowości, ubezpieczeń i doradztwa finansowego, zarządzania inwestycjami oraz ryzykiem w procesach finansowych, a także zrównoważonych finansów i inwestowania. Umiejętność kompleksowej analizy zjawisk finansowych zapewnia absolwentom sukces na rynku pracy.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość posiada kompetencje pozwalające na zajmowanie stanowisk samodzielnych specjalistów w obszarze finansów i rachunkowości, jak również stanowisk menedżerskich w instytucjach finansowych, podmiotach gospodarczych o charakterze niefinansowym oraz w jednostkach administracji publicznej, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Perspektywy zawodowe
  • analityk finansowy
  • doradca inwestycyjny i finansowy 
  • specjalista ds. zarządzania ryzykiem
  • makler giełdowy 
  • dyrektor finansowy 
  • doradca podatkowy
  • specjalista ds. finansów w administracji publicznej

MODUŁY KSZTAŁCENIA

Analityk finansowy

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Moduł Analityk finansowy koncentruje się na modelowaniu i prognozowaniu zjawisk gospodarczych oraz modelowaniu i raportowaniu ryzyka finansowego. Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu oceny ryzyka w instytucjach finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego oraz ubezpieczeniowego. Student pogłębia umiejętności związane z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do analizy danych.

Bankowość, ubezpieczenia i doradztwo finansowe

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Moduł Bankowość, ubezpieczenia i doradztwo finansowe skupia się na zarządzaniu produktami bankowymi oraz ubezpieczeniowymi, strategii ich rozwoju, opłacalności oraz zasad funkcjonowania i dystrybucji. Student poszerza wiedzę i umiejętności o kreowanie usług tradycyjnych i nowoczesnych, dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom. Ważnym obszarem tematycznym jest doradztwo i pośrednictwo finansowe.

Inwestycje finansowe i nieruchomości

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Moduł Inwestycje finansowe i nieruchomości umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu planowania i zarządzania majątkiem osobistym, w tym także zarządzania spadkiem. Dodatkowo Student uczy się analizować instrumenty pochodne oraz alternatywne. Istotnym elementem tego modułu jest realizacja case study związanych z rynkiem finansowym. Podejmowana jest również tematyka nieruchomości w zakresie zarządzania ich wartością.

Doradztwo podatkowe

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Moduł Doradztwo podatkowe zapoznaje Studenta z problematyką zakresu czynności doradztwa podatkowego, ograniczeniami podmiotowymi i przedmiotowymi wynikającymi z regulacji prawnych, oraz specyfiką poszczególnych rodzajów podatków i procedur podatkowych (z punktu widzenia podatnika oraz podmiotów uprawnionych do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego).

Finanse i rachunkowość spółek

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Moduł Finanse i rachunkowość spółek umożliwia Studentowi uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu planowania podatkowego w przedsiębiorstwie oraz zarządzania ryzykiem i wartością przedsiębiorstwa. Skupia się na rodzajach informacji finansowych wykorzystywanych w ocenie ryzyka inwestycyjnego. Ważnym uzupełnieniem tego modułu jest wiedza z zakresu fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji finansowych.

Zrównoważone finanse i inwestowanie

Moduł Zrównoważone finanse i inwestowanie umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju gospodarek i społeczeństw. Dodatkowo Student uczy się analizować zrównoważone finanse i inwestować odpowiedzialnie. Istotnym elementem tego modułu jest realizacja case study związanych ze zrównoważonym rozwojem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Podejmowana jest również tematyka gospodarki obiegu zamkniętego.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem