OFERTA DYDAKTYCZNA
ZARZĄDZANIE

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr inż. Letycja Sołoducho-Pelc
Zastępca menedżera kierunku: dr inż. Małgorzata Matyja

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie umożliwia pozyskiwanie wiedzy i rozwijanie zestawu kluczowych umiejętności wymaganych na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych we współczesnych organizacjach biznesowych. Kształtuje się tu umiejętności analizy danych biznesowych, rozwiązywania problemów organizacyjnych, gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa oraz wykorzystania w pracy najnowszych technologii i wsparcia IT. W ramach rozwoju umiejętności interpersonalnych nacisk kładzie się zarówno na umiejętności autoprezentacji, komunikacji, pracy w grupie, negocjacji i rozwiązywania konfliktów jak i na kompetencje związane z budowaniem i kierowaniem zespołem. Kierunek Zarządzanie daje możliwość rozwijania wybranych grup umiejętności, kompetencji i wiedzy poprzez wybór preferowanych przez Studenta modułów kursów kierunkowych. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem interaktywnych metod dydaktycznych, w tym analizy przypadków, gier i ćwiczeń kierowniczych oraz symulacji biznesowych.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Absolwent kierunku uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie posługiwania się narzędziami i wykorzystywania technik niezbędnych do pracy na stanowiskach specjalistycznych w organizacji w wybranych obszarach branżowych; posiada umiejętności reagowania w sposób adekwatny do zidentyfikowanych zjawisk zarządczych w szczególności na poziomie operacyjnym jak i taktycznym w codziennej pracy w przedsiębiorstwie. Ukończenie kierunku daj podstawy do podjęcia studiów II stopnia.

Perspektywy zawodowe
MODUŁY KSZTAŁCENIA

Biznes i start-upy

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

W tym module studenci uczą się jak założyć własną firmę, począwszy od pomysłu (z wykorzystaniem design thinking), przez zbudowanie innowacyjnej organizacji, modelu biznesu, po jej finansowanie, rozwój i sprzedaż. Ta nowoczesna wiedza bazuje na doświadczeniach wielu startupowców oraz teorii trajektorii rozwoju startupów identyfikującego i opisującego potencjalne bariery rozwojowe. Zajęcia w tym module dodatkowo prowadzone są w Uniwersyteckim Inkubatorze Przedsiębiorczości inCube, w celu zasymulowania jak najbardziej rzeczywistych zjawisk, jakie mogą mieć miejsce w życiu innowacyjnej firmy.

Zarządzanie procesami

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Moduł obejmuje aktualną tematykę związaną z zarządzaniem procesami biznesowymi. Odnosi się do zagadnień związanych z efektywnością procesów biznesowych i koniecznością ich doskonalenia we współczesnych organizacjach o różnym przedmiocie działania i wielkości. Umożliwia poznanie metod monitorowania i oceny realizacji procesów biznesowych, również przy użyciu narzędzi informatycznych. Studenci nabywają umiejętności koncepcyjnego i analitycznego myślenia, zapoznają się z aktualnymi metodami doskonalenia procesów oraz ich optymalizacji, uwzględniając potrzeby klientów oraz zmiany rynkowe. Przedmioty oferowane w module przygotowują do podjęcia pracy na stanowisku menedżera procesu. Zdobytą wiedzę Studenci mogą także wykorzystać będąc członkami zespołów doskonalącego, prowadząc własną działalność gospodarczą lub pracując w firmach szkoleniowych, doradczych i certyfikujących systemy zarządzania.

Team Leader

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Celem modułu jest nabycie umiejętności efektywnej pracy w zespole i przygotowanie do pełnienia roli lidera. Skoncentrowany jest na identyfikacji i kształtowaniu pożądanych cech niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołem. Poruszane są zagadnienia z obszaru komunikacji w biznesie, wywierania wpływu na ludzi czy budowania zespołu. Zajęcia się prowadzone zarówno w formie wykładów, jak i warsztatów, w oparciu o gry symulacyjne odzwierciedlające realia zarządzania ludźmi w organizacji. 

Menedżer procesów

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Moduł obejmuje zagadnienia efektywności procesów biznesowych i ich doskonalenia. Porusza tematy odpowiedzialności za realizację i doskonalenie procesów biznesowych, metod monitorowania i oceny, również przy użyciu rozwiązań informatycznych. Studenci nabywają umiejętności koncepcyjnego i analitycznego myślenia, zapoznają się z aktualnymi metodami doskonalenia procesów oraz ich optymalizacji, uwzględniając potrzeby klientów oraz zmiany rynkowe. Przedmioty oferowane w module przygotowują do podjęcia pracy na stanowisku menedżera procesu. Zdobytą wiedzę Studenci mogą także wykorzystać prowadząc własną działalność gospodarczą lub pracując w firmach szkoleniowych, doradczych i certyfikujących.

Brand Management

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studenci poznają podstawowe pojęcia i koncepcje zarządzania marką, także w środowisku online. Zdobywają wiedzę w zakresie budowania strategii marki oraz analiz, które ułatwiają podejmowanie decyzji menedżerskich związanych z wyborem strategii marki. Moduł obejmuje także zagadnienia dotyczące rozwoju portfela marek. Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w formie wykładów konwersatoryjnych i warsztatów.

Zarządzanie sprzedażą

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

W ramach modułu Student otrzymuje wiedzę pozwalającą na opracowanie strategii sprzedażowych, kierowanie procesem sprzedaży, nadzorowanie działu sprzedaży i efektywne stosowanie technik sprzedażowych.

Moduł przygotowuje do objęcia średnich i wyższych stanowisk menadżerskich w zakresie zarządzania sprzedażą lub działem sprzedaży; prowadzenia własnej działalności z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania sprzedaży, pełnienia roli doradczych oraz szkoleniowych w obszarze sprzedaży.
Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technik prezentacyjnych, wykładów konwersatoryjnych, dyskusji, warsztatów praktycznych, analizy przypadków, symulacji realnych zdarzeń i realizacji projektów pozwalających rozwijać umiejętności w zakresie zarządzania sprzedażą.

Komunikacja marketingowa

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

W ramach modułu Studenci otrzymują aktualną, światową wiedzę służącą rozwijaniu praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania komunikacją marketingową, budowania strategii komunikacyjnych firm i marek oraz wdrażania skutecznych programów komunikacji online i offline. Moduł obejmuje treści związane z zarządzaniem reklamą, zarządzaniem relacjami z klientem (CRM), public relations i komunikacją marketingowa w Internecie.

Innovation-centered R&D

Available for full-time and part-time studies.

Innovation-centered R&D – it is a modern knowledge module of how innovative research and development centers operate in the country and abroad. Presents how most global small and large companies create centers in which the most talented employees create new technologies, new solutions, and new business models using innovative technologies, which currently includes robotics, industry 4.0, ICT, nano and biotechnologies. Students received the knowledge how R&D centers create new ideas by providing societies with new living standards. 

HR Business Partner

Available for full-time and part-time studies.

Moduł jest adresowany dla studentów kierunku Zarządzania, którzy chcieliby zdobyć wiedzę i umiejętności z zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik negocjacji, rozwoju pracowników, jak również narzędzi doboru pracowników do organizacji oraz psychologii pracy w grupie. Istotnym atutem modułu jest możliwość poznania specjalistycznej terminologii z Human Resource Management (HRM). Moduł HR Business Partner prowadzony jest  w całości w języku angielskim.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem