OFERTA DYDAKTYCZNA
ZARZĄDZANIE

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr inż. Letycja Sołoducho-Pelc
Zastępca menedżera kierunku: dr inż. Małgorzata Matyja

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie umożliwia pozyskiwanie wiedzy i rozwijanie zestawu kluczowych umiejętności wymaganych na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych we współczesnych organizacjach biznesowych. Kształtuje się tu umiejętności analizy danych biznesowych, rozwiązywania problemów organizacyjnych, gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa oraz wykorzystania w pracy najnowszych technologii i wsparcia IT. W ramach rozwoju umiejętności interpersonalnych nacisk kładzie się zarówno na umiejętności autoprezentacji, komunikacji, pracy w grupie, negocjacji i rozwiązywania konfliktów jak i na kompetencje związane z budowaniem i kierowaniem zespołem. Kierunek Zarządzanie daje możliwość rozwijania wybranych grup umiejętności, kompetencji i wiedzy poprzez wybór preferowanych przez Studenta modułów kursów kierunkowych. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem interaktywnych metod dydaktycznych, w tym analizy przypadków, gier i ćwiczeń kierowniczych oraz symulacji biznesowych.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Absolwent kierunku uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie posługiwania się narzędziami i wykorzystywania technik niezbędnych do pracy na stanowiskach specjalistycznych w organizacji w wybranych obszarach branżowych; posiada umiejętności reagowania w sposób adekwatny do zidentyfikowanych zjawisk zarządczych w szczególności na poziomie operacyjnym jak i taktycznym w codziennej pracy w przedsiębiorstwie. Ukończenie kierunku daj podstawy do podjęcia studiów II stopnia.

Perspektywy zawodowe
MODUŁY KSZTAŁCENIA

Biznes i start-upy

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

W tym module studenci uczą się jak założyć własną firmę, począwszy od pomysłu (z wykorzystaniem design thinking), przez zbudowanie innowacyjnej organizacji, modelu biznesu, po jej finansowanie, rozwój i sprzedaż. Ta nowoczesna wiedza bazuje na doświadczeniach wielu startupowców oraz teorii trajektorii rozwoju startupów identyfikującego i opisującego potencjalne bariery rozwojowe. Zajęcia w tym module dodatkowo prowadzone są w Uniwersyteckim Inkubatorze Przedsiębiorczości inCube, w celu zasymulowania jak najbardziej rzeczywistych zjawisk, jakie mogą mieć miejsce w życiu innowacyjnej firmy.

Menedżer projektów

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Moduł obejmuje przedmioty ukierunkowane na rozwijanie wiedzy i umiejętności z zarządzania projektami, w szczególności na przekazanie wiedzy kierunkowej oraz rozwój umiejętności inicjowania, planowania, organizowania i kontroli projektów. Student pozna różnorodne metody i techniki zarządzania projektami, w tym nowoczesne narzędzia informatyczne. Po ukończeniu tego modułu atutami studenta będą umiejętności zaplanowania projektu od strony harmonogramu i kosztów, umiejętność zarządzania zespołem oraz umiejętność aktywnego uczestniczenia i koordynowania realizowanych projektów.

Team Leader

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Celem modułu jest nabycie umiejętności efektywnej pracy w zespole i przygotowanie do pełnienia roli lidera. Skoncentrowany jest na identyfikacji i kształtowaniu pożądanych cech niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołem. Poruszane są zagadnienia z obszaru komunikacji w biznesie, wywierania wpływu na ludzi czy budowania zespołu. Zajęcia się prowadzone zarówno w formie wykładów, jak i warsztatów, w oparciu o gry symulacyjne odzwierciedlające realia zarządzania ludźmi w organizacji. 

Menedżer procesów

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Moduł obejmuje zagadnienia efektywności procesów biznesowych i ich doskonalenia. Porusza tematy odpowiedzialności za realizację i doskonalenie procesów biznesowych, metod monitorowania i oceny, również przy użyciu rozwiązań informatycznych. Studenci nabywają umiejętności koncepcyjnego i analitycznego myślenia, zapoznają się z aktualnymi metodami doskonalenia procesów oraz ich optymalizacji, uwzględniając potrzeby klientów oraz zmiany rynkowe. Przedmioty oferowane w module przygotowują do podjęcia pracy na stanowisku menedżera procesu. Zdobytą wiedzę Studenci mogą także wykorzystać prowadząc własną działalność gospodarczą lub pracując w firmach szkoleniowych, doradczych i certyfikujących.

Brand Management

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studenci poznają podstawowe pojęcia i koncepcje zarządzania marką, także w środowisku online. Zdobywają wiedzę w zakresie budowania strategii marki oraz analiz, które ułatwiają podejmowanie decyzji menedżerskich związanych z wyborem strategii marki. Moduł obejmuje także zagadnienia dotyczące rozwoju portfela marek. Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w formie wykładów konwersatoryjnych i warsztatów.

Zarządzanie sprzedażą

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

W ramach modułu Studenci zdobywają wiedzę i rozwijają umiejętności związane z szeroko rozumianą sprzedażą. Poznają strategie, techniki i narzędzia wykorzystywane na różnych etapach procesu sprzedaży. Pozyskują kompetencje w zakresie profesjonalnej sprzedażą i obsługi klienta, zarządzania działem sprzedaży, merchandisingu oraz zarządzania ceną i promocji sprzedaży. Uzyskują gotowość do podjęcia pracy kierownika lub pracownika działu sprzedaży, marketingu, trade marketingu, a także doradcy i trenera sprzedaży.

Komunikacja marketingowa

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

W ramach modułu Studenci otrzymują aktualną, światową wiedzę służącą rozwijaniu praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania komunikacją marketingową, budowania strategii komunikacyjnych firm i marek oraz wdrażania skutecznych programów komunikacji online i offline. Moduł obejmuje treści związane z zarządzaniem reklamą, zarządzaniem relacjami z klientem (CRM), public relations i komunikacją marketingowa w Internecie.

Innovation-centered R&D

Available for full-time and part-time studies.

Innovation-centered R&D – it is a modern knowledge module of how innovative research and development centers operate in the country and abroad. Presents how most global small and large companies create centers in which the most talented employees create new technologies, new solutions, and new business models using innovative technologies, which currently includes robotics, industry 4.0, ICT, nano and biotechnologies. Students received the knowledge how R&D centers create new ideas by providing societies with new living standards. 

HR Business Partner

Available for full-time and part-time studies.

The HR Business Partner module has been prepared for students interested in future work in human resources management departments, in the area of soft approach to HRM. Participants will develop skills related to intra-organizational communication, negotiations, team development, improving employee efficiency and recruitment.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem