OFERTA DYDAKTYCZNA
ZARZĄDZANIE

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr inż. Letycja Sołoducho-Pelc
Zastępca menedżera kierunku: dr inż. Małgorzata Matyja

Opis kierunku

Studia na kierunku Zarządzanie przygotowują do podejmowania wyzwań biznesowych i umożliwiają zdobycie wiedzy oraz umiejętności kluczowych dla przyszłych liderów i przedsiębiorców. Tutaj poznaje się tajniki skutecznego zarządzania i rozwoju kariery zawodowej w zmiennym i zróżnicowanym świecie biznesu.
Na pierwszym stopniu studia trwają 6 semestrów i realizuje się je w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Można się na nich nauczyć m. in. zarządzania projektami, zasobami ludzkimi, operacyjnego, strategicznego i marketingowego, a także przedsiębiorczości w biznesie i analizy danych.
Dzięki ofercie wyboru trzech spośród dziewięciu modułów przedmiotów na ostatnim roku, istnieje możliwość dopasowania programu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
W ramach programu studiów przewidziano również naukę języka angielskiego i innego języka obcego na poziomie min. B2. To nie tylko ułatwia porozumiewanie się z międzynarodowymi partnerami biznesowymi, ale także otwiera drzwi do pracy za granicą.
Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni teoretycy i praktycy zarządzania, którzy wykorzystują różnorodne interaktywne metody nauczania, takie jak analiza przypadków, projekty własne i grupowe, debaty, gry i symulacje biznesowe (np. gra Marketplace). W ramach studiów istnieje również możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów, takich jak certyfikat IPMA-Student.
Studia na kierunku Zarządzanie to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także aktywne uczestnictwo w życiu akademickim. Można w ich takcie rozwijać swoje pasje i nawiązywać nowe kontakty poprzez zaangażowanie się w działalność kół naukowych czy studiowanie w uczelniach partnerskich Erasmus+.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Wchodząc na rynek pracy, absolwenci uzyskują tytuł licencjata zarządzania i są gotowi do zajmowania różnych stanowisk kierowniczych. Bez względu na to, czy chodzi o małą firmę działającą lokalnie, czy też duże przedsiębiorstwo o globalnym zasięgu, są w stanie sprostać wymaganiom pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Co więcej, jeśli marzą o byciu przedsiębiorcą i prowadzeniu swojej własnej firmy, uzyskana wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania z pewnością im w tym pomogą.
Absolwenci wykazują się wiedzą w zakresie analizy danych biznesowych, umiejętnością rozwiązywania problemów organizacyjnych, gospodarowania zasobami firmy oraz wykorzystania najnowszych technologii i wsparcia IT. Ponadto, ich umiejętności w autoprezentacji, komunikacji, pracy zespołowej, negocjacji, rozwiązywania konfliktów i zarządzania zespołem sprawiają, że są świetnymi kandydatami na każde stanowisko kierownicze.
A jeśli chcą pogłębiać swoją wiedzę, są gotowi do podjęcia studiów II stopnia, aby poszerzyć swoje horyzonty i stać się jeszcze lepszymi w swoim fachu.

Perspektywy zawodowe
MODUŁY KSZTAŁCENIA

Biznes i start-upy

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Moduł pozwalający na zdobywanie i doskonalenie kompetencji w newralgicznych obszarach funkcjonowania biznesu: począwszy od pomysłu i kreowania modelu biznesowego, poprzez uzyskanie dofinansowania, budowanie kreatywnej strategii, koncentrując się jednocześnie na poszerzaniu kompetencji menedżerskich i innowacyjności produktów/usług. Akcentuje się w nim aktywne uczenie się i rozwój dynamicznych umiejętności (dynamic capabilities).

Zarządzanie procesami

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Moduł odnosi się do zagadnień związanych z efektywnością procesów biznesowych i koniecznością ich doskonalenia we współczesnych organizacjach o różnym przedmiocie działania i wielkości. Umożliwia poznanie metod monitorowania i oceny realizacji procesów biznesowych, również przy użyciu narzędzi informatycznych.

Team Leader

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

W praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami stale rośnie znaczenie sprawnego i efektywnego wykorzystania najcenniejszego zasobu firm, jakim są pracownicy. Skuteczna realizacja celów organizacji poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga dostosowania podejmowanych działań do potrzeb oraz ambicji pracowników. Moduł doskonale odpowiada potrzebom Studentów, którzy w swojej przyszłości zawodowej zamierzają pełnić funkcje kierownicze na różnych szczeblach zarządzania, pracować jako specjaliści ds. HR lub prowadzić samodzielną działalność w obszarze doradztwa personalnego.

Menedżer procesów

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Moduł obejmuje zagadnienia efektywności procesów biznesowych i ich doskonalenia. Porusza tematy odpowiedzialności za realizację i doskonalenie procesów biznesowych, metod monitorowania i oceny, również przy użyciu rozwiązań informatycznych. Studenci nabywają umiejętności koncepcyjnego i analitycznego myślenia, zapoznają się z aktualnymi metodami doskonalenia procesów oraz ich optymalizacji, uwzględniając potrzeby klientów oraz zmiany rynkowe. Przedmioty oferowane w module przygotowują do podjęcia pracy na stanowisku menedżera procesu. Zdobytą wiedzę Studenci mogą także wykorzystać prowadząc własną działalność gospodarczą lub pracując w firmach szkoleniowych, doradczych i certyfikujących.

Brand Management

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studenci modułu otrzymują praktyczną i nowoczesną wiedzę na temat przygotowania i wdrożenia skutecznej strategii marki oraz kontroli jej efektów. W trakcie studiów nabywają umiejętności związane z zarządzaniem marką produktową, marką korporacyjną, marką osobistą oraz portfelem marek. Realizowany program uczy Brand Managera podejmowania optymalnych decyzji służących sprawnemu funkcjonowaniu przedsiębiorstw.

Zarządzanie sprzedażą

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

W ramach modułu Student otrzymuje wiedzę pozwalającą na opracowanie strategii sprzedażowych, kierowanie procesem sprzedaży, nadzorowanie działu sprzedaży i efektywne stosowanie technik sprzedażowych. Moduł przygotowuje do objęcia stanowisk menadżerskich w zakresie zarządzania sprzedażą lub działem sprzedaży; prowadzenia własnej działalności z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania sprzedaży, pełnienia roli doradczych oraz szkoleniowych w obszarze sprzedaży.

Komunikacja marketingowa

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studenci otrzymują nowoczesną wiedzę służącą rozwijaniu praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania komunikacją marketingową, budowania strategii komunikacyjnych firm i marek oraz wdrażania skutecznych programów komunikacji online i offline. Poza zdobywaniem wiedzy dotyczącej m.in. reklamy, public relations oraz komunikacji marketingowej w Internecie, kształcą  umiejętności w zakresie opracowywania projektów badawczych i sporządzania programów działań komunikacyjnych organizacji.

Innovation-centered R&D

Available for full-time and part-time studies.

Innovation-centered R&D – it is a modern knowledge module of how innovative research and development centers operate in the country and abroad. Presents how most global small and large companies create centers in which the most talented employees create new technologies, new solutions, and new business models using innovative technologies, which currently includes robotics, industry 4.0, ICT, nano and biotechnologies. Students received the knowledge how R&D centers create new ideas by providing societies with new living standards. 

HR Business Partner

Available for full-time and part-time studies.

Moduł jest adresowany do Studentów, którzy chcieliby zdobyć wiedzę i umiejętności z zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik negocjacji, rozwoju pracowników, jak również narzędzi doboru pracowników do organizacji oraz psychologii pracy w grupie. Przedmioty realizowane są w języku angielskim.

Zrównoważone zarządzanie

Moduł dotyczy zrównoważonego rozwoju organizacji i otoczenia biznesowego. Program przygotowuje liderów do rozwoju biznesu i budowania wartości firmy w oparciu o trzy filary zrównoważonego rozwoju: ekonomię, środowisko i społeczeństwo. Przedmioty realizowane w ramach modułu stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie na innowacyjne, „zielone” rozwiązania, uwzgledniające dynamikę zmieniającego się otoczenia oraz wpływ środowiskowy i społeczny na działalność organizacji.

Menedżer projektów

Moduł obejmuje przedmioty ukierunkowane na przekazanie wiedzy z zarządzania projektami oraz rozwój umiejętności inicjowania, planowania, organizowania i kontroli projektów. Studenci poznają różnorodne metody i techniki zarządzania projektami, w tym nowoczesne narzędzia informatyczne. Moduł akredytowany jest przez International Project Management Association, a Studenci mają możliwość przystąpić do egzaminu IPMA-Student.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem