Międzynarodowe stosunki gospodarcze

OFERTA DYDAKTYCZNA
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr Anna H. Jankowiak

Opis kierunku

Studia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze umożliwiają poznanie mechanizmów prowadzenia przedsiębiorstw międzynarodowych i sprawne funkcjonowanie w multikulturowym środowisku biznesu. W programie studiów uwzględnia się zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę z zakresu teorii i praktyki ekonomii międzynarodowej i zarządzania międzynarodowego. Kształci się umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych związanych z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym i w odmiennych systemach prawnych i politycznych. Podczas zajęć uczy się jak organizować i kierować pracą zespołów wielokulturowych. Studia przygotowują do podjęcia kształcenia na III stopniu

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Absolwent posiada zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę z zakresu teorii i praktyki ekonomii międzynarodowej i zarządzania międzynarodowego. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych związanych z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym i w odmiennych systemach prawnych i politycznych. Umie organizować i kierować pracą zespołów wielokulturowych.

Perspektywy zawodowe
  • Stanowiska operacyjne i analityczne w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą
  • Specjalista ds. handlu zagranicznego (eksportu i importu)
  • Specjalista w urzędach celnych, ambasadach i konsulatach
  • Stanowiska operacyjne i analityczne w organizacjach i instytucjach międzynarodowych
  • Specjalista ds. finansów i rozliczeń międzynarodowych przedsiębiorstw zagranicznych oraz banków
  • Specjalista ds. logistyki międzynarodowej
  • Specjalista ds. zarządzania międzynarodowego

SPECJALNOŚCI

Biznes międzynarodowy

Kształcenie w ramach specjalności biznes międzynarodowy kładzie nacisk na zaawansowane strategie przedsiębiorstw międzynarodowych. Studenci poszerzają wiedzę i kompetencje w zakresie strategii przedsiębiorstw w sferze planowania i zaopatrzenia, produkcji, logistyki, marketingu, badań i rozwoju, finansów i controlingu, zarządzania kadrami oraz otoczeniem politycznym i ryzykiem.

Logistyka międzynarodowa

Kształcenie kładzie nacisk na dostarczenie zaawansowanej wiedzy dotyczącej planowania, organizowania, wykonania i kontroli przepływu dóbr przez granice państw i ponad nimi, a także umiejętności niezbędnych do prowadzenia i kierowania operacjami, zarówno w relacjach między przedsiębiorstwami internacjonalizującymi swoją działalność, jak i w ramach międzynarodowych sieci i łańcuchów dostaw.

Międzynarodowy rynek pracy

Kształcenie kładzie nacisk na przygotowanie studentów do wyzwań współczesnego, nowoczesnego, ciągle przeobrażającego się i coraz bardziej globalizującego się rynku pracy oraz przekazanie wiedzy o rozwiązaniach specyficznych dla różnych rynku pracy. Jest to ważne z punktu widzenia przedsiębiorcy podejmującego decyzję o działalności poza granicami kraju, jak i władz czy instytucji wspierających i promujących taką działalność.

AKREDYTACJE

_resized_350x217_resized_800x565_iqa_certificate_wue_page_001_1   iep_logo_evaluated_1    logo_pka_(1)

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem