OFERTA DYDAKTYCZNA
LOGISTYKA

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr Natalia Szozda

Opis kierunku

Celem kształcenia na kierunku Logistyka na studiach drugiego stopnia, o profilu ogólnoakademickim jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr organizujących i realizujących w podmiotach gospodarczych działalność logistyczną na poziomie taktycznym i strategicznym.
Program kierunku Logistyka ma nowoczesny i oryginalny charakter. Przygotowuje studentów do pracy w przedsiębiorstwach zarówno produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych, organizacjach gospodarczych, korporacjach międzynarodowych. Zapewnia ponadto zdobycie wiedzy pozwalającej na sprawne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem współpracującym w ramach łańcuchów dostaw oraz kształtowania strategicznych relacji z dostawcami i odbiorcami.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Logistyka uzyskuje rozszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu logistyki przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach łańcucha dostaw. Jest przygotowany do wykonywania obowiązków na kierowniczych stanowiskach logistycznych oraz kreowania i wdrażania strategii logistycznych. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają absolwentom wykorzystywanie zaawansowanych metod planowania logistycznego w celu zarządzania łańcuchami dostaw.

Perspektywy zawodowe
  • menedżer działu przedsiębiorstwa wymagającego kompetencji w obszarze logistyki (dział dystrybucji, zaopatrzenia, produkcji, obsługi klienta, planowania)
  • menedżer, koordynator łańcucha dostaw w przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych
  • konsultant ds. logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwach doradczych i konsultingowych

MODUŁY KSZTAŁCENIA


Systemy wspierające zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką w przedsiębiorstwach wymaga od menedżerów posiadania wiedzy z zakresu podejścia systemowego. W ramach tego modułu student nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu systemów klasy ERP, w tym SAP APO, systemu wynagradzania pracowników oraz pozna modele decyzyjne wykorzystywane w łańcuchu dostaw.

Zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw

Student w ramach modułu pozna podejście do zarządzania procesami z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego,  metody i techniki oraz zasady i narzędzia stosowane do projektowania procesów w organizacji z naciskiem na procesy realizowane w logistyce i łańcuchach dostaw. Nauczy się budowy architektury procesowej oraz pozna zbiór narzędzi wykorzystywanych do doskonalenia procesów.

Strategie w łańcuchu dostaw

W ramach tego modułu studenci nabędą wiedzę przygotowującą ich do podejmowania wyzwań i funkcji strategicznych z obszaru zarządzania łańcuchem dostaw i logistyką. Studenci zdobędą umiejętności wykorzystywane w projektowaniu strategii, a także w budowaniu relacji z partnerami w łańcuchu dostaw: dostawcami i odbiorcami.

Team Leader

Studenci w ramach tego modułu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi, sprawnego i efektywnego wykorzystania najcenniejszego zasobu firm, jakim są pracownicy. Moduł został opracowany z intencją przygotowania kwalifikacyjnego osób, które w swojej przyszłości zawodowej zamierzają pełnić funkcje kierownicze w obszarze logistyki i łańcucha dostaw.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem