OFERTA DYDAKTYCZNA 2020/2021
LOGISTYKA

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr Natalia Szozda

Opis kierunku

Celem kształcenia na kierunku LOGISTYKA na studiach drugiego stopnia, o profilu ogólnoakademickim jest:

•    kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr organizujących i realizujących w podmiotach gospodarczych działalność logistyczną na poziomie taktycznym i strategicznym,

•    dostosowanie umiejętności ogólnych i szczegółowych studentów do zmiennych potrzeb rynku.

Program kierunku LOGISTYKA ma nowoczesny i oryginalny charakter. Przygotowuje studentów do pracy w przedsiębiorstwach zarówno produkcyjnych, handlowo, jak i usługowych, organizacjach gospodarczych, korporacjach międzynarodowych. Zapewnia ponadto zdobycie wiedzy pozwalającej na sprawne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem współpracującym w ramach łańcuchów dostaw oraz kształtowania strategicznych relacji z dostawcami i odbiorcami.

Profil absolwenta

Absolwent kierunku LOGISTYKA uzyskuje rozszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu logistyki przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach łańcucha dostaw. Jest przygotowany do wykonywania obowiązków na kierowniczych stanowiskach logistycznych oraz kreowania i wdrażania strategii logistycznych. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają absolwentom wykorzystywanie zaawansowanych metod planowania logistycznego w celu zarządzania łańcuchami dostaw. 

Perspektywy zawodowe
  • menedżer działu przedsiębiorstwa wymagającego kompetencji w obszarze logistyki (dział dystrybucji, zaopatrzenia, produkcji, obsługi klienta, planowania)
  • menedżer, koordynator łańcucha dostaw w przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych
  • konsultant ds. logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwach doradczych i konsultingowych.

SPECJALNOŚCI


Menedżer ds. logistyki

Specjalność skierowana jest do osób pragnących zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie metod i narzędzi wspomagających w sposób efektywnych i sprawny zarządzanie przepływem zasobów materialnych i informacji w logistyce przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych.

W ramach specjalności będą realizowane zagadnienia m.in. z obszaru prowadzenia, modelowania, doskonalenia procesów logistycznych oraz planowania logistycznego. 

Menedżer ds. łańcucha dostaw

Specjalność skierowana jest do osób pragnących zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie metod i narzędzi wspomagających w sposób efektywnych i sprawny zarządzanie przepływem zasobów materialnych i informacji w łańcuchu dostaw, od wydobycia surowców do ostatecznego klienta.

W ramach specjalności będą realizowane zagadnienia m.in. z obszaru symulacji gospodarczych, systemu klasy APS, zarządzania relacjami z dostawcami i odbiorcami. 

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem