Analityka gospodarcza

OFERTA DYDAKTYCZNA
ANALITYKA GOSPODARCZA

Forma studiów:
  • studia stacjonarne

Menedżer kierunku: dr Alicja Grześkowiak

Opis kierunku

Istotą studiów na tym kierunku jest zdobycie wysoko cenionych i poszukiwanych na rynku kompetencji analitycznych oraz umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych, niezbędnych w pracy analityka. Treści programowe są zorientowane na przygotowanie absolwentów do prowadzenia analiz zyskujących coraz większe znaczenie w erze informacji – dotyczących zjawisk i trendów zachodzących w gospodarce. Pozyskane umiejętności są przydatne w sporządzaniu analiz i raportów, opracowywaniu informacji, interpretacji zjawisk i formułowaniu rekomendacji. Studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności z zakresu przetwarzania i analizowania danych o różnym charakterze: biznesowych, społeczno-ekonomicznych i makroekonomicznych. Program kształcenia łączy elementy teoretyczne i praktyczne, tym samym ułatwiając absolwentom szybki start w życiu zawodowym. W ramach studiów proponowane są wybieralne moduły: Analiza rynku, Analiza decyzji biznesowych, Analiza danych finansowych, Analiza danych społeczno-ekonomicznych. Studia przygotowują specjalistów dla biznesu oraz instytucji publicznych.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Wiedza zdobyta przez absolwenta pozwala zrozumieć zasady funkcjonowania współczesnej gospodarki. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia prac analitycznych, w szczególności z wykorzystaniem szerokiej gamy metod statystycznych i ekonometrycznych. Potrafi modelować dane o różnym charakterze z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania -  komercyjnego i otwartego. Interpretuje otrzymane wyniki i przedstawia rezultaty swoich prac w formie raportów. Formułuje wnioski i rekomendacje na podstawie przeprowadzonych badań i analiz.


Perspektywy zawodowe

  • analityk rynku
  • analityk sprzedaży
  • analityk biznesowy
  • analityk operacyjny
  • specjalista ds. analizy danych 
  • menedżer ds. analiz (np. rynkowych, biznesowych, marketingowych, ekonomicznych)
  • data analyst


MODUŁY KSZTAŁCENIA

Analiza rynku

Program modułu jest zorientowany na rozwój umiejętności związanych z analizą danych dotyczących funkcjonowania różnego typu rynków. Obejmuje sposoby postępowania w zakresie projektowania badań, gromadzenia informacji, analizy i diagnozowania sytuacji. Umożliwia poznanie narzędzi analitycznych wspomagających podejmowanie decyzji rynkowych w oparciu o odkrywane tendencje i zależności w danych.

Analiza decyzji biznesowych

Program modułu koncentruje się na pogłębianiu wiedzy w zakresie metod i narzędzi analizy decyzji. Obejmuje sposoby modelowania sytuacji decyzyjnych i strategie wykorzystania metod analitycznych wspomagających proces podejmowania decyzji. Pozwala zdobyć umiejętności stosowania narzędzi optymalizacyjnych przydatnych w procesach decyzyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwami i instytucjami.

Analiza danych finansowych

Program modułu zawiera treści odnoszące się do analiz danych finansowych, w szczególności dotyczących modelowania stóp procentowych oraz statystycznej analizy podatku dochodowego. Obejmuje także zagadnienia związane z ubezpieczeniami, w tym z metodyką oceny ryzyka i naliczania składek ubezpieczeniowych.

Analiza danych społeczno-ekonomicznych

Program modułu koncentruje się wokół kwestii związanych z prowadzeniem badań o charakterze społeczno-ekonomicznym. Pozwala na zapoznanie z etapami projektu badawczego. Dostarcza narzędzi w zakresie analizy złożonych zagadnień społeczno-ekonomicznych, a także prognozowania tego rodzaju zjawisk.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem