Informatyka w biznesie

OFERTA DYDAKTYCZNA
INFORMATYKA W BIZNESIE

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr Joanna Bryndza

Opis kierunku

Kształcenie na drugim stopniu kierunku Informatyka w biznesie ma na celu pogłębienie wiedzy studenta z zakresu technologii oraz narzędzi informatycznych wspomagających prowadzenie działalności biznesowej. Student zapozna się z istotnymi aspektami funkcjonowania i organizacją systemów informatycznych w przedsiębiorstwie, w tym m.in. dotyczących zagadnień inżynierii oprogramowania, zarządzania projektami informatycznymi, systemami informacyjno-decyzyjnymi oraz klasy Business Intelligence, analizą danych z wykorzystaniem metod statystycznych, data mining, Big Data oraz technologii informacyjnych w dobie cyfryzacji i wyzwań Przemysłu 4.0. Na tym kierunku student pozna również podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania strategicznego, finansów menedżerskich oraz rachunkowości zarządczej istotnej w kontekście informatyki w biznesie.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej oraz zarządzania, dotyczącą m.in. systemów dedykowanych kadrze kierowniczej, zaawansowanego przetwarzania danych (Big Data, data mining), modelowania potrzeb informacyjnych, metodyk zarządzania projektami informatycznymi, efektywności realizacji projektów informatycznych, zastosowania właściwych metod i narzędzi informatycznych służących analityce biznesowej.

Perspektywy zawodowe
  • Specjalista, analityk, menedżer w obszarze Big Data
  • Specjalista technologii informacyjno-komunikacyjnych i elektronicznego biznesu
  • Specjalista modelowania potrzeb informacyjnych użytkowników systemów informatycznych, w tym systemów klasy Business Intelligence
  • Specjalista do spraw e-biznesu
  • Menedżer projektu informatycznego
  • Menedżer działu IT
  • Specjalista do spraw infrastruktury informatycznej

SPECJALNOŚCI

Analityk w otoczeniu Industry 4.0

Specjalność dla rocznika 2021/2022 realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą praktycznych rozwiązań związanych z czwartą rewolucją przemysłową, która staje się faktem również w polskich przedsiębiorstwach. Potrafi rozpoznać potrzeby przedsiębiorstw związane z transformacją cyfrową i zaplanować działania zapoczątkowujące taką transformację w firmie. Absolwent zna kluczowe modele transformacji przemysłowej, zapozna się z najważniejszymi technologiami oraz rozwinie swoje umiejętności w tym zakresie.

Big Data w biznesie

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu zastosowania właściwych metod i narzędzi informatycznych służących analityce biznesowej. Ponadto ma podstawy m.in. z analizy bardzo dużych wolumenów danych, zwłaszcza w organizacjach i podmiotach gospodarczych (także np. w bankach, firmach ubezpieczeniowych czy centrach badawczych) oraz z metod data mining w stopniu niezbędnym do zastosowania w biznesie.

E-usługi i e-biznes

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu informatyki w dziedzinie projektowania, wdrażania oraz stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych i elektronicznego biznesu w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Zna ponadto podstawy m.in. technologii mobilnych, zarządzania projektami, bezpieczeństwa systemów IT oraz ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego zarządzania.

Menedżer systemów informacyjnych

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu modelowania potrzeb informacyjnych użytkowników systemów informatycznych, wykorzystania ogromnych baz danych do zarzadzania przedsiębiorstwem (m.in. systemy Business Intelligence), zarzadzania projektami informatycznymi oraz oceny ich efektywności. Potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem działem IT oraz infrastrukturą informatyczną w przedsiębiorstwie.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem