Informatyka w biznesie

OFERTA DYDAKTYCZNA
INFORMATYKA W BIZNESIE

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr Joanna Bryndza

Opis kierunku

Kształcenie na drugim stopniu kierunku Informatyka w biznesie ma na celu pogłębienie wiedzy studenta z zakresu technologii oraz narzędzi informatycznych wspomagających prowadzenie działalności biznesowej. Student zapozna się z istotnymi aspektami funkcjonowania i organizacją systemów informatycznych w przedsiębiorstwie, w tym m.in. dotyczących zagadnień inżynierii oprogramowania, zarządzania projektami informatycznymi, systemami informacyjno-decyzyjnymi oraz klasy Business Intelligence, analizą danych z wykorzystaniem metod statystycznych, data mining, Big Data oraz technologii informacyjnych w dobie cyfryzacji i wyzwań Przemysłu 4.0. Na tym kierunku student pozna również podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania strategicznego, finansów menedżerskich oraz rachunkowości zarządczej istotnej w kontekście informatyki w biznesie.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej oraz zarządzania, dotyczące m.in. systemów dedykowanych kadrze kierowniczej, zaawansowanego przetwarzania danych (Big Data, data mining), modelowania potrzeb informacyjnych, metodyk zarządzania projektami informatycznymi, efektywności realizacji projektów informatycznych, zastosowania właściwych metod i narzędzi informatycznych służących analityce biznesowej.

Perspektywy zawodowe

  • Specjalista, analityk, menedżer w obszarze Big Data
  • Specjalista technologii informacyjno-komunikacyjnych i elektronicznego biznesu
  • Specjalista modelowania potrzeb informacyjnych użytkowników systemów informatycznych (w tym systemów klasy Business Intelligence)
  • Specjalista do spraw e-biznesu
  • Menedżer projektu informatycznego
  • Menedżer działu IT
  • Specjalista do spraw infrastruktury informatycznej

SPECJALNOŚCI

Analityk w otoczeniu Industry 4.0

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Specjalność Analityk w otoczeniu Industry 4.0 została stworzona z myślą o przekazywaniu wiedzy i omawianiu praktycznych rozwiązań związanych z czwartą rewolucją przemysłową. Celem tej specjalności jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoznania potrzeb przedsiębiorstw związanych z transformacją cyfrową, zaplanowania działań zapoczątkowujących taką transformację w firmie, a także przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnego, kompleksowego oraz praktycznego know-how dotyczącego współcześnie wykorzystywanych rozwiązań cyfrowych. Przekazana wiedza i nabyte umiejętności dotyczyć będą tworzenia oraz rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku cyfrowej zmiany, związanej w szczególności z technologiami Big Data, Business Intelligence, sztuczną inteligencją, w tym uczeniem maszynowym, technologiami chmury obliczeniowej itp.

Big Data w biznesie

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Kształcenie w ramach specjalności skutkuje opanowaniem podstawowych metod i narzędzi informatycznych służących zaawansowanej analizie bardzo dużych i złożonych danych w celu wykorzystania ich w biznesie.
Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu zastosowania właściwych metod i narzędzi informatycznych służących analityce biznesowej. Ponadto ma podstawy m.in. z analizy bardzo dużych wolumenów danych, zwłaszcza w organizacjach i podmiotach gospodarczych, metod data science w stopniu niezbędnym do zastosowania w biznesie.

E-usługi i e-biznes

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Kształcenie w ramach specjalności skutkuje opanowaniem zagadnień z obszaru informatyki ekonomicznej, w tym przede wszystkim związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i elektronicznego biznesu z możliwością ich wykorzystania w przedsiębiorstwach prowadzących również działalność opartą na sieci Internet.
Absolwent posiada wiedzę z zakresu informatyki w dziedzinie projektowania, wdrażania oraz stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych i elektronicznego biznesu w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Zna ponadto podstawy m.in. technologii mobilnych, zarządzania projektami, bezpieczeństwa systemów IT oraz ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego zarządzaniem.

Menedżer systemów informacyjnych

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Specjalność Menedżer systemów informacyjnych łączy wiedzę z obszaru zarządzania oraz wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych. Kształcenie w ramach specjalności obejmuje zagadnienia z obszaru informatyki ekonomicznej, w tym przede wszystkim związanych z: modelowaniem potrzeb informacyjnych użytkowników systemów informatycznych, procesem   implementacji   systemów  informatycznych w firmach i zarządzaniem ich utrzymaniem oraz analizą efektywności ekonomicznej przedsięwzięć informatycznych.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej oraz zarządzania, dotyczącą m.in. inżynierii wymagań, implementacji zintegrowanych systemów informatycznych, zarządzania utrzymaniem systemów informatycznych oraz badania i oceny efektywności realizacji projektów informatycznych.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem