Prawo gospodarcze

Forma studiów:
  • stacjonarne
  • niestacjonarne
Menedżer kierunku: dr Katarzyna Marak

Opis kierunku

Studia na kierunku Prawo gospodarcze realizowane są w niewielkich grupach ćwiczeniowych i wykładowych, dzięki czemu znaczna część zajęć ma formę praktycznych warsztatów. Nastawienie na praktykę i ćwiczenia odróżnia nas od uniwersyteckich wydziałów prawa. Pokazujemy, jak prawo działa w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw. Obok niezbędnej dawki teorii z zakresu ekonomii i finansów oraz prawa cywilnego, podatkowego, administracyjnego czy gospodarczego uczymy praktycznie jak sporządzać pisma w sprawach administracyjnych i podatkowych, w sprawach cywilnych i gospodarczych, jak napisać umowę w obrocie gospodarczym. Pokażemy jak efektywnie korzystać z programów dla prawników – elektronicznych systemów informacji prawnej, jak Lex, Legalis, ISAP. Również zapoznamy z Excelem i wizualizacją danych, rachunkowością zarządczą i innymi praktycznymi aspektami przedmiotów ekonomicznych i prawniczych.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Absolwent studiów na kierunku Prawo gospodarcze w Uniwersytecie Ekonomicznym uzyska tytułu zawodowy magistra w dyscyplinie Ekonomia i finanse, na kierunku Prawo gospodarcze.
Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu prawa oraz ekonomii i finansów, co umożliwi mu pracę w takich obszarach i stanowiskach, na których posiadanie takich łączonych kompetencji jest cenne i unikalne. Będzie on należycie przygotowany merytorycznie, w szczególności od strony formalno-prawnej i przeprowadzania analiz ekonomicznych i finansowych jak również do podjęcia kariery menedżerskiej i współdziałania z prawnikami-profesjonalistami jak adwokaci, radcy prawni, notariusze oraz finansistami jak doradcy podatkowi, księgowi, analitycy inwestycyjni, biegli rewidenci, a więc ekspertami posiadającymi specjalistyczną wiedzę w potrzebnej mu specjalności.

Perspektywy zawodowe

  • Praca w korporacji w działach HR, w działach prawnych, finansowych, księgowych, zamówień publicznych;
  • Praca w obsłudze zarządów spółek;
  • Kariera menedżerska;
  • Praca w administracji rządowej i samorządowej;
  • Przygotowanie do pełnienia funkcji publicznych i piastowania urzędów;
  • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej
SPECJALNOŚCI

Prawo pracy – kadry i płace

W ramach specjalności Prawo pracy kadry i płace wykładane są przedmioty przygotowujące do pracy w działach HR, a więc przede wszystkim prawo pracy, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, problematyka wynagrodzeń i ich rozliczania jak również kwestie związane z polityką kadrową, rekrutacją, motywowaniem i ocenianiem pracowników.

Prawo korporacyjne

W ramach Prawa korporacyjnego wykładane są przedmioty przygotowujące do pracy w korporacjach a zatem dużych, często międzynarodowych, przedsiębiorstwach. Omawiane są zagadnienia związane z rynkiem i konkurencją, jak np. prawo rynku kapitałowego, prawo zamówień publicznych, tworzenie wewnętrznych regulacji korporacyjnych i sporządzanie umów handlowych, dodatkowo analiza finansowa jak również komunikacja społeczna w biznesie.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem