OFERTA DYDAKTYCZNA
ZARZĄDZANIE

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr inż. Letycja Sołoducho-Pelc
Zastępca menedżera kierunku: dr inż. Małgorzata Matyja


Opis kierunku

Studia na kierunku Zarządzanie, będące odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w zakresie specjalistów General Management z jednej strony mają interdyscyplinarny charakter łącząc nauki społeczne oraz ekonomiczne, a z drugiej skupiają się wokół specjalistycznych zagadnień zarządczych. Kierunek Zarządzanie koncentruje się na budowaniu umiejętności przenikliwego rozumienia otoczenia biznesowego, analizowania szans i zagrożeń oraz wyboru adekwatnych technik i narzędzi menedżerskich dopasowanych do sytuacji. Daje podstawy do dalszego specjalistycznego rozwoju w zakresie marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, zagadnień strategicznych, projektowych i portfela narzędzi Lean Management. Na kierunku Zarządzanie można zdobyć wiedzę i rozwinąć kluczowe umiejętności biznesowe, analityczne i społeczne niezbędne do rozpoczęcia swojej kariery w zarządzaniu przedsiębiorstwem jak również daje podstawy do założenia i poprowadzenia własnego biznesu.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Absolwent posiada umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza o charakterze strategicznym. Potrafi efektywnie organizować pracę grupową i kierować zespołami oraz skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać innych do swoich racji. Ukończenie kierunku daje podstawy do podjęcia studiów III stopnia. Jest przygotowany do pełnienia funkcji menedżera średnich i wyższych szczebli zarządzania, a także doradcy i konsultanta w rożnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach wsparcia biznesu (organizacjach o charakterze gospodarczym i publicznym) oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Perspektywy zawodowe
  • specjalista w obszarze organizacji i zarządzania
  • kierownik średniego lub wyższego szczebla zarządzania
  • project manager, process manager, marketing manager
  • analityk danych/analityk IT
  • analityk biznesowy/doradca/konsultant
  • właściciel/założyciel/zarządzający firmą

MODUŁY KSZTAŁCENIAMarketing internetowy i e-commerce

Celem kształcenia jest ukazanie problematyki wirtualizacji marketingu w wymiarze strategicznym oraz przez pryzmat osiągania przewagi konkurencyjnej. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie zastosowań Internetu w marketingu, modeli e-commerce, mediów społecznościowych i nabycie praktycznych umiejętności dotyczących formułowania strategii marketingowej w Internecie, zarządzania stronami internetowymi oraz kampaniami reklamowymi w sieci.

Lean Management

W ramach modułu Student zdobywa wiedzę i umiejętności, stanowiące źródło globalnego sukcesu Toyoty, ale także takich firm jak Intel, Dell, Caterpillar czy Nike. Zakres kursów daje możliwość poznania kluczowych zasady, praktycznych metod i technik Lean Management, która jest współcześnie uważana za najbardziej przełomową filozofię zarządzania, zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych jak i usługowych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studenci uzyskują wiedzę i umiejętności przydatne w pracy w działach HR różnorodnych organizacji, jak też w kierowaniu zespołami i w kształtowaniu własnej kariery. W ramach modułu poruszane są zagadnienia doboru pracowników, rozwoju i oceny ich pracy, budowania systemów wartości i metaprogramów w zarządzaniu zasobami ludzkimi jak też tematyki Well-being i Work-life balance w zarządzaniu. Poza klasycznymi sposobami nauki, w module wykorzystywane są testy kompetencyjne, a także narzędzie Mind Sonar.

Komunikacja korporacyjna i public relations

Moduł umożliwia uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów oraz aktualnych zjawisk występujących w obszarze komunikacji korporacyjnej i public relations współczesnych przedsiębiorstw oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce na rynku tradycyjnym i wirtualnym. Oprócz przekazania interdyscyplinarnych informacji o technikach komunikacji korporacyjnej i public relations wraz ze specyfiką ich stosowania w różnych typach organizacji, daje możliwość wykształcenia umiejętności identyfikacji, krytycznej oceny i interpretacji zjawisk zachodzących na rynku i podjęcia właściwych działań w zakresie komunikacji i public relations.

Project Management

W ramach modułu Student otrzyma kompleksową wiedzę dotyczącą zarządzania projektami, opartą na konkretnych problemach praktyki gospodarczej. Moduł umożliwia poznanie najpopularniejszych standardów i metodyk zarządzania projektami takich jak PRINCE2, Standard PMI oraz Scrum. Po zakończeniu modułu Student będzie potrafił skutecznie wspierać, swoją wiedzą i umiejętnościami małe i średnie przedsiębiorstwa, a dla dużych przedsiębiorstw - będzie wartościowym specjalistą potrafiącym zyskać uznanie i pozycję poprzez umiejętność aktywnego uczestniczenia i koordynowania realizowanych projektów.

Strategic Management and Leadership

As part of this English-language module, Students is able to acquire skills that prepare them to take up challenges and strategic functions and to the role of leadership in organizations. Offered items developing "soft" skills, related to team management (as well as skills), as well as "hard" skills, used in strategy design (Digital Transformation Strategy and Strategic Thinking).

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem