Uprawnienia laureatów olimpiad

Zgodnie z Uchwałą nr R.0000.37.2023 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia I stopnia w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 oraz 2026/2027 ustala się zasady:
 
1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, w ramach ustalonych limitów dla poszczególnych kierunków:

1) Laureaci stopnia centralnego olimpiad:
•Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania - wszystkie kierunki studiów,
•Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - wszystkie kierunki studiów, z wyłączeniem kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji;

2) Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad:
•Olimpiady Matematycznej - wszystkie kierunki studiów,
•Olimpiady Statystycznej - wszystkie kierunki studiów,
•Olimpiady Przedsiębiorczości - wszystkie kierunki studiów,
•Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - wszystkie kierunki studiów, z wyłączeniem kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji,
•Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania” – wszystkie kierunki studiów,
•Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej - kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
•Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej - kierunki studiów prowadzone na Filii w Jeleniej Górze,
•Olimpiady Historycznej - kierunki studiów prowadzone na Filii w Jeleniej Górze,
•Olimpiady Biologicznej - kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji,
•Olimpiady Chemicznej - kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji,
•Olimpiady Fizycznej - kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji,
•Olimpiady Informatycznej – kierunki: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Informatyka w biznesie.

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkie kierunki Uczelni, maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu, przyznaje się laureatom i finalistom stopnia centralnego olimpiad:
•Olimpiady Języka Angielskiego,
•Olimpiady Języka Francuskiego,
•Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
•Olimpiady Języka Niemieckiego,
•Olimpiady Języka Rosyjskiego,
•Olimpiady Języka Włoskiego.

3. Podstawą uzyskania uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2, jest przedłożenie oryginału dokumentu wystawionego przez Komitet Główny danej olimpiady.

4. Z uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2, mogą korzystać maturzyści (uczestnicy olimpiad), którzy otrzymali świadectwa dojrzałości w roku, w którym prowadzi się rekrutację na studia lub do dwóch lat wcześniej.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem