Międzynarodowe stosunki gospodarcze

OFERTA DYDAKTYCZNA

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE


Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr Anna H. Jankowiak

Opis kierunku

Kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze pozwoli poznać mechanizmy prowadzenia przedsiębiorstw międzynarodowych, a tym samym zapewni swobodne funkcjonowanie w multikulturowym środowisku biznesu. Student nauczy się strategii i zasad funkcjonowania korporacji transnarodowych, środowiska globalnego. Dowie się wszystkiego co ważne na temat handlu za granicznego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także planowania i zaopatrzenia, produkcji, logistyki, marketingu, badań i rozwoju, finansów i controlingu, zarządzania kadrami, otoczenia politycznego, społecznego i kulturowego oraz zarządzania ryzykiem w skali międzynarodowej. Absolwent kierunku jest specjalistą, który potrafi opracować program działań firmy w skali międzynarodowej i skutecznie go wdrożyć!

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Absolwent posiada podstawową wiedzę i jest przygotowany do opracowywania programów działania przedsiębiorstw, ich wdrażania oraz kontroli realizacji, w warunkach postępującego umiędzynaradawiania działalności gospodarczej i rozwoju procesów integracyjnych. Posiada umiejętności gromadzenia, przetwarzania i przekazywania in formacji oraz pracy zespołowej. Zna dwa języki obce, w tym język specjalistyczny z zakresu ekonomii i zarządzania.

Perspektywy zawodowe
SPECJALNOŚCI

Biznes międzynarodowy

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Kształcenie kładzie nacisk na strategię i funkcjonowanie przedsiębiorstw międzynarodowych (ich działalności w zakresie handlu zagranicznego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych). Studenci poznają strategie przedsiębiorstw w sferze planowania i zaopatrzenia, produkcji, logistyki, marketingu, badań i rozwoju, finansów i controlingu, zarządzania kadrami oraz otoczeniem politycznym i ryzykiem.

Logistyka międzynarodowa

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Kształcenie kładzie nacisk na podstawową wiedzę dotyczącą planowania, organizowania, wykonania i kontroli przepływu dóbr przez granice państw i ponad nimi. Interdyscyplinarny charakter studiów pozwala na stworzenie podstaw wiedzy i umiejętności przydatnych zarówno w funkcjonowaniu podmiotów o zasięgu międzynarodowym, jak i podmiotów krajowych.

Innowacje i przedsiębiorczość

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Kształcenie kładzie nacisk na innowacyjności i przedsiębiorczości. Studenci uczą się rozpoznawać przyczyny i skutki występowania zjawisk i procesów gospodarczych w ujęciu międzynarodowym. Specjalność przygotowuje do efektywnej współpracy z kooperantami w międzynarodowym środowisku innowacyjnym.

AKREDYTACJE


resized_800x565_iqa_certificate_wue_page_001_1     iep_logo_evaluated_1       logo_pka_(1)

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem