OFERTA DYDAKTYCZNA 2020/2021
EKONOMIA

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr Magdalena Stawicka

Opis kierunku

Absolwent studiów I stopnia na kierunku ekonomia posiada wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii i jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafi stosować nowoczesne metody obliczeniowe oraz pozyskiwać i analizować informacje potrzebne przy podejmowaniu decyzji operacyjnych. Łączy umiejętności identyfikacji i analizy zjawisk ekonomicznych z wiedzą pozwalającą wypracować metody oraz techniki wykorzystania ich w działalności gospodarczej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Profil absolwenta

Absolwent kierunku ekonomia jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach prywatnych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach publicznych, na stanowiskach szczebla operacyjnego. Jest przygotowany do pracy w zespołach, wykorzystujących kreatywność i innowacyjność, umiejętność porozumiewania się na poziomie analitycznym i realizacji zadań zespołowych.

Perspektywy zawodowe
SPECJALNOŚCI

Analityk otoczenia biznesu

Specjalność realizowana na studiach w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Adresowana jest do osób, które po ukończeniu studiów chciałyby prowadzić własną działalność gospodarczą lub też pracować w przedsiębiorstwach działających na zasadach rynkowych w gospodarce otwartej. Studenci będą mogli zapoznać się zarówno z prawidłowościami dotyczącymi globalizacji, innowacji, ochrony środowiska, jak i z metodami planowania i oceny efektów prowadzenia działalności gospodarczej w zmieniającym się otoczeniu.

Analityk rynku

Specjalność realizowana na studiach w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Specjalność daje przygotowanie do wykonywania zawodu ekonomisty - analityka rynku w sektorze prywatnym i publicznym. Absolwent zdobywa wiedzę ekonomiczną z zakresu funkcjonowania rynków i ich uczestników w otoczeniu społecznym i instytucjonalnym oraz wiedzę o metodach ilościowego i jakościowego analizowania rynków i podejmowania decyzji ekonomicznych.

AKREDYTACJE

logo_pka

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem