Analityka gospodarcza

OFERTA DYDAKTYCZNA
ANALITYKA GOSPODARCZA

Forma studiów:
  • studia stacjonarne

Menedżer kierunku: dr Alicja Grześkowiak

Opis kierunku

Studia umożliwiają pozyskanie zaawansowanych kompetencji analitycznych wzbogaconych o umiejętności informatyczne przydatne w pracy analityka. Szczególny nacisk jest położony na łączenie wiedzy ekonomicznej i umiejętności związanych z analizowaniem danych o różnorodnym charakterze: biznesowych, społeczno-ekonomicznych i makroekonomicznych. Kształcenie zapoznaje z możliwościami pozyskiwania wiedzy z danych i jej wykorzystania w sytuacjach decyzyjnych. Program kształcenia umożliwia zdobycie umiejętności w zakresie stosowania zaawansowanych metod analitycznych i posługiwania się adekwatnym oprogramowaniem, co nabiera szczególnego znaczenia w dobie postępującej cyfryzacji i rozwoju technologii. W ramach studiów proponowane są specjalności: Analityk danych ekonomicznych, Data science w biznesie. Studia przygotowują specjalistów dla biznesu oraz instytucji publicznych.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wykorzystania metod ilościowych w zagadnieniach ekonomicznych. Potrafi wykonywać zaawansowane analizy dotyczące różnych obszarów gospodarki. Proponuje zastosowania różnorodnych metod statystyczno-ekonometrycznych w modelowaniu zjawisk gospodarczych. Posiada umiejętności o charakterze informatycznym niezbędne w pracy analityka. Potrafi analizować, modelować i wizualizować dane o różnym charakterze z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania -  komercyjnego i otwartego. Interpretuje otrzymane wyniki i przedstawia rekomendacje. Potrafi sugerować rozwiązania decyzyjne na podstawie przeprowadzonych analiz.

Perspektywy zawodowe

  • analityk trendów rynkowych
  • ekspert ds. analizy danych
  • data scientist
  • analityk biznesowy
  • researcher
  • menedżer ds. analiz (np. rynkowych, biznesowych, marketingowych, ekonomicznych)
  • kierownik działu analiz

SPECJALNOŚCI


Analityk danych ekonomicznych

Program specjalności jest zorientowany na metody prowadzenia analiz zjawisk o charakterze ekonomicznym. Pozwala zdobyć szeroki zestaw umiejętności analitycznych w odniesieniu do wielu obszarów zastosowań. Przygotowuje do podjęcia pracy związanej z analizą danych ekonomicznych różnego typu, której wyniki dają podbudowę ilościową w procesie podejmowania decyzji w podmiotach gospodarczych.

Data science w biznesie

Program specjalności jest ukierunkowany na wykorzystanie metod i technik wywodzących się z nauki o danych (data science) w kontekście problemów biznesowych i ekonomicznych. Zawiera szerokie spektrum narzędzi służących odkrywaniu wiedzy z danych, w tym sposoby pozyskiwania, przetwarzania, obróbki, eksploracji, wizualizacji i modelowania z wykorzystaniem adekwatnego, nowoczesnego oprogramowania.


Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem