Informatyka w biznesie

OFERTA DYDAKTYCZNA
INFORMATYKA W BIZNESIE

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr Joanna Bryndza

Opis kierunku

Kształcenie na pierwszym stopniu kierunku „Informatyka w biznesie” ma na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu i biznesie. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów biznesowych. Studenci zapoznają się m.in. z metodami oraz technikami analizy i projektowania systemów informacyjnych, aplikacjami biznesowymi, technologią baz danych, projektowaniem i tworzeniem aplikacji mobilnych, metodami zarządzania projektami informatycznymi. Problemy rozwiązywane przez studentów w ramach studiów przypadków pozwolą im zdobyć umiejętności analitycznego myślenia, elastyczności oraz samodzielności w realizacji zadań.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Absolwent kierunku posiada umiejętności analizy i syntezy problemów biznesowych, adaptacji do zmieniających się warunków, rozwiązywania problemów zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, pracy w zespole projektowym. Potrafi projektować, programować i wdrażać aplikacje biznesowe. Kompetencje te zapewnia mu wiedza z informatyki, zarządzania, metod ilościowych i ekonomii.

Perspektywy zawodowe
  • Analityk i projektant systemów informacyjnych i aplikacji e-biznesowych
  • Projektant/programista baz danych i aplikacji mobilnych
  • Specjalista zarządzania realizacją projektów informatycznych
  • Lider zespołu projektowego
  • Administrator baz danych
  • Specjalista ICT i e-business

SPECJALNOŚCI

Analiza i projektowanie systemów

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu narzędzi, technik oraz metod analizy i projektowania systemów, które są wykorzystywane na poszczególnych etapach cyklu życia oprogramowania, systemów informatycznych oraz aplikacji e-biznesowych. Ponadto zna podstawy metodyczne projektowania interfejsu człowiek-komputer oraz realizacji przedsięwzięć informatycznych.

Informatyka w usługach i administracji

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu tworzenia i stosowania narzędzi oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji, jak i działalności związanej z usługami. Ponadto ma podstawy m.in. z zakresu wykorzystania technologii Internetu, projektowania i wdrażania systemów informacyjnych, zarządzania procesami w instytucjach publicznych, zarządzania projektami informatycznymi.

Technologie baz danych i aplikacje mobilne

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych baz danych (modele, języki zapytań, zakres funkcjonalny systemów zarządzania bazami danych). Ponadto zna podstawy metodyczne tworzenia aplikacji bazodanowych i prostych hurtowni danych implementowanych w środowisku sieciowym (także jako aplikacje mobilne). Jest zorientowany w infrastrukturach informatycznych niezbędnych do tworzenia i eksploatacji systemów baz danych oraz aplikacji mobilnych.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem