Informatyka w biznesie

OFERTA DYDAKTYCZNA
INFORMATYKA W BIZNESIE

Forma studiów:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr Joanna Bryndza

Opis kierunku

Kształcenie na pierwszym stopniu kierunku Informatyka w biznesie ma na celu przekazanie studentom wiedzy z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu i biznesie. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów biznesowych. Studenci zapoznają się m.in. z:

 • metodami oraz technikami analizy i projektowania systemów informacyjnych
 • aplikacjami biznesowymi
 • technologią baz danych
 • projektowaniem i tworzeniem aplikacji mobilnych
 • metodami zarządzania projektami informatycznymi.

Prowadzący – nauczyciele akademiccy we współpracy z praktykami – realizują zajęcia z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania, które pozwalają zdobyć i doskonalić umiejętności analitycznego myślenia, elastyczności oraz samodzielności w realizacji zadań.
Studia na kierunku Informatyka w biznesie są zorientowane na zaspokojenie potrzeb przedsiębiorstw i korporacji w obszarze informatyki ekonomicznej. Ostatnie badania sygnalizują wyraźny brak specjalistów w takich dziedzinach jak: projektowanie i administracja baz danych, analiza i projektowanie systemów informatycznych, obsługa systemów typu ERP czy CRM, integracja systemów ICT, e-biznes, technologie mobilne. Kierunek Informatyka w biznesie jest zorientowany na kształcenie i dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku, umożliwiając dalszy rozwój absolwenta.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Absolwent kierunku będzie posiadał umiejętności analizy i syntezy problemów biznesowych, adaptacji do zmieniających się warunków, rozwiązywania problemów zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), pracy w zespole projektowym, a także umiejętność uczenia się i aktualizowania wiedzy. Kompetencje te zapewni mu wiedza z informatyki, zarządzania, rachunkowości, finansów, metod ilościowych, ekonomii. Będzie on umiał rozwiązywać problemy biznesowe za pomocą narzędzi wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne, będzie umiał projektować, programować i wdrażać aplikacje biznesowe.

Perspektywy zawodowe

 • Analityk i projektant systemów informacyjnych i aplikacji e-biznesowych
 • Projektant / programista baz danych i aplikacji mobilnych
 • Specjalista zarządzania realizacją projektów informatycznych
 • Lider zespołu projektowego
 • Administrator baz danych
 • Specjalista ICT i e-business

SPECJALNOŚCI

Analiza i projektowanie systemów

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Kształcenie w ramach specjalności skutkuje opanowaniem podstaw dotyczących realizacji systemów informatycznych, w tym rozwiązań e-biznesowych z zakresu ich projektowania, wdrożenia oraz realizacji.
Absolwent posiada wiedzę z zakresu narzędzi, technik oraz metod analizy i projektowania systemów, które są wykorzystywane na poszczególnych etapach cyklu życia oprogramowania, systemów informatycznych oraz aplikacji e-biznesowych. Ponadto zna podstawy metodyczne projektowania interfejsu człowiek-komputer oraz realizacji przedsięwzięć informatycznych.

Informatyka w usługach i administracji

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Kształcenie w ramach specjalności skutkuje opanowaniem podstawowych technologii z obszaru informatyki ekonomicznej (w tym przede wszystkim: analizy i projektowania systemów informacyjnych oraz zarządzania realizacją projektów informatycznych) z możliwością ich wykorzystania w administracji oraz usługach.
Absolwent posiada wiedzę z zakresu tworzenia, jak i stosowania narzędzi oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji oraz działalności związanej z usługami. Ponadto ma podstawy m.in. z zakresu wykorzystania technologii internetowej, projektowania i wdrażania systemów informacyjnych, zarządzania procesami w instytucjach publicznych, zarządzania projektami informatycznymi.

Technologie baz danych i aplikacje mobilne

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Kształcenie w ramach specjalności skutkuje opanowaniem podstawowych technologii informacyjnych (podstawowych i zaawansowanych baz danych z uwzględnieniem podejścia obiektowego, elementami technologii inteligentnych) z możliwością ich wykorzystania w środowisku rozproszonym.
Absolwent posiada wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych baz danych (modele, języki zapytań, zakres funkcjonalny systemów zarządzania bazami danych). Ponadto zna podstawy metodyczne tworzenia aplikacji bazodanowych i hurtowni danych implementowanych w środowisku sieciowym (także jako aplikacje mobilne). Jest zorientowany w infrastrukturach informatycznych niezbędnych do tworzenia i eksploatacji systemów baz danych oraz aplikacji mobilnych.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem