OFERTA DYDAKTYCZNA 2020/2021
EKONOMIA

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr Magdalena Stawicka

Opis kierunku

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Ekonomia dysponuje wszechstronną i poszerzoną wiedzą z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiada umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. Jest wykwalifikowanym specjalistą w opracowywaniu projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego - w kraju i za granicą. Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowany do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Uzyskana wiedza pozwala na spełnienie wymagań stawianych analitykom rynku, jak również pracownikom administracji publicznej, menedżerom sektora publicznego i sektora ochrony środowiska.

Perspektywy zawodowe
  • menedżer małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
  • analityk rynków i gospodarek
  • audytor wewnętrzny lub zewnętrzny, konsultant biznesowy i rynkowy
  • specjalista ds. rozwoju biznesu, sprzedaży, badań i rozwoju
  • specjalista ds. inwestycji, oceny ryzyka, strategii
  • specjalista ds. planowania produkcji, wsparcia sprzedaży
  • specjalista analityk oraz doradca w podmiotach publicznych (regulacyjnych, samorządowych)

SPECJALNOŚCI


Analityk otoczenia biznesu

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Specjalność utrwala zdobyte umiejętności i rozszerza wiedzę ze studiów licencjackich. Pozwala na lepsze rozumienie problemów makroekonomicznych oraz podejmowanie odpowiednich wyborów i decyzji, z wykorzystaniem narzędzi analizy ekonomicznej. Wiedza nabyta umożliwi absolwentom podjęcie pracy menedżera zarówno w sektorze MŚP, jak i w korporacjach oraz w sektorze publicznym na rynku polskim i międzynarodowym.

Analityk rynku

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Działalność w gospodarce rynkowej wymaga wiedzy o funkcjonowaniu rynków i ich uczestników w otoczeniu społecznym i instytucjonalnym. Wiedza ta jest niezbędna do diagnozy stanu rynku, przewidywania zmian i umiejętnego podejmowania trafnych decyzji. Oferuje ją specjalność Analityk Rynku. Ukończenie specjalności daje przygotowanie do wykonywania zawodu ekonomisty - zaawansowanego analityka rynku. 

AKREDYTACJE

logo_pka_(1)

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem