OFERTA DYDAKTYCZNA
EKONOMIA

Forma studiów:
• studia stacjonarne
• studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr Magdalena Stawicka

Opis kierunku:
Kształcenie na kierunku EKONOMIA koncentruje się na zjawiskach ekonomicznych charakterystycznych dla gospodarki rynkowej, zarówno w skali globalnej, integrującej się Europy, makro, jak i mikroskali. Absolwent studiów II stopnia na kierunku Ekonomia dysponuje wszechstronną i poszerzoną wiedzą z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Przekazywana wiedza pozwala na rozumienie  różnych aspektów działalności gospodarczej oraz zdobycie kompetencji niezbędnych do opracowywania projektów inwestycyjnych, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego w kraju i za granicą.


Profil absolwenta:
Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowany do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Uzyskana wiedza pozwala na spełnienie wymagań stawianych analitykom rynku oraz analitykom gospodarki, jak również pracownikom administracji publicznej, menedżerom sektora publicznego i prywatnego. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia dalszej edukacji na poziomie studiów doktoranckich i realizacji dysertacji doktorskiej.

Perspektywy zawodowe
• menedżer małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,
• analityk rynków, 
• analityk gospodarczy,
• audytor wewnętrzny lub zewnętrzny, konsultant biznesowy i rynkowy,
• specjalista ds. rozwoju biznesu, wsparcia biznesu, badań i rozwoju,
• specjalista ds. inwestycji, oceny ryzyka, prognoz gospodarczych,
• specjalista analityk oraz doradca w podmiotach publicznych (regulacyjnych, samorządowych),
• właściciel firmy działającej w kraju i za granicą.


SPECJALNOŚCI


Analiza makroekonomiczna


Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Analiza makroekonomiczna to specjalność skierowana do Studentów, którzy chcieliby rozszerzyć swoje umiejętności i kwalifikacje w zakresie badań gospodarek. Uzyskana wiedza pozwoli Absolwentom na sporządzanie profesjonalnych opracowań na potrzeby przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych i samorządowych w zakresie prognozowania, modelowania i analizy złożonych procesów  gospodarczych. W kształceniu nacisk położony został również na nabycie umiejętności oceny skutków regulacji wprowadzanych przez ustawodawcę oraz uwzględnianie roli otoczenia ekonomiczno-prawnego w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Dodatkowo studenci poznają wiedzę z zakresu polityki monetarnej, innowacyjnej gospodarki oraz międzynarodowych kryzysów finansowych. Absolwent potrafi również podejmować i rozwiązywać wyzwania gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarowania w nowych warunkach.

Analiza rynków


Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Analiza rynków to specjalność skierowana do Studentów, którzy chcieliby rozszerzyć swoje umiejętności i kwalifikacje w zakresie badań i rozumienia rynków, zwłaszcza tych związanych ze społeczeństwem informacyjnym i gospodarką opartą na wiedzy.

Działalność w gospodarce rynkowej wymaga wiedzy o funkcjonowaniu rynków i podmiotach biorących udział w otoczeniu społecznym i instytucjonalnym. Umiejętność ta jest niezbędna do diagnozy stanu rynku, przewidywania zmian i umiejętnego podejmowania trafnych decyzji, zarówno prowadząc własną działalność gospodarczą, jak i z punktu widzenia firm oraz instytucji administracji publicznej. Realizowane w ramach specjalności przedmioty pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu fuzji, przejęć, regulacji rynków oraz wyzwań stawianych przed nowoczesną gospodarką. Dodatkowo Student poznaje narzędzia analizy danych biznesowych oraz ma możliwość  sprawdzenia swojej wiedzy w grze biznesowej.


AKREDYTACJE

logo_pka_(1)

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem