Nieruchomości i gospodarka przestrzenna

Forma studiów:
  • niestacjonarne
Menedżer kierunku: dr hab. Dorota Rynio, prof. UEW

Opis kierunku

Studia na kierunku Nieruchomości i gospodarka przestrzenna zapewniają wiedzę z zakresu ekonomii i finansów (dyscyplina wiodąca) oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Studia na tym kierunku są szczególnie polecane osobom, które interesują się rynkiem nieruchomości, zagospodarowaniem przestrzeni, rozwojem regionalnym i lokalnym, w tym rozwojem miast, miastami inteligentnymi, kreatywnymi, projektami w gospodarce przestrzennej oraz partycypacją mieszkańców w zarządzaniu przestrzenią i jej zagospodarowaniu; planują karierę w branży deweloperskiej, obsłudze rynku nieruchomości, biurach urbanistycznych, planistycznych i projektowych, projektowaniu miast i osiedli mieszkaniowych bądź też chciałyby rozwinąć kompetencje w obszarze projektowania 2D, tworzenia podstawowych map, korzystania z systemów informacji przestrzennej, projektowania przestrzeni oraz pracy przy wykorzystaniu odpowiedniego otoczenia programowego  np. AutoCad, QGIS, SketchUp. Na studiach podnoszone są także umiejętności w zakresie języków obcych. Zajęcia wzbogacane są o spotkania z praktykami. W ramach studiów studenci rozwiązują praktyczne przykłady i realizują projekty, m.in. w ramach ćwiczeń terenowych, które zwiększają ich praktyczne umiejętności.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Nieruchomości i gospodarka przestrzenna będzie w stanie odpowiadać na potrzeby rynków nieruchomości mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych, a także dostosować się do nich, określać wyzwania wskazanej przestrzeni,  a dodatkowo zyska możliwość dalszego rozwoju w zakresie środowiska programowego związanego z programem studiów. Nabyta wiedza będzie przydatna w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach nieruchomości, gospodarki przestrzennej, administracji samorządowej  i rządowej jak też firmach zajmujących się konsultingiem, doradztwem czy też zarządzaniem nieruchomościami. Pozyskana wiedza będzie także umożliwiać rozpoznanie rynku i wspierać prowadzenie własnej działalności.

Perspektywy zawodowe

  • Praca w firmach deweloperskich, konsultingowych i doradczych
  • Praca w agencjach i biurach pośrednictwa nieruchomości
  • Praca w biurach urbanistyczno-planistycznych
  • Praca w administracji samorządowej i rządowej
  • Praca w przedsiębiorstwach posiadających własne nieruchomości
  • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w obszarach nieruchomości i gospodarki przestrzennej
SPECJALNOŚCI

Gospodarka przestrzenna

Na specjalności Gospodarka przestrzenna student zapoznaje się z projektowaniem przestrzeni zurbanizowanych, koncepcjami rozwoju obszarów wiejskich, procesem tworzenia i analizy dokumentów strategicznych jednostek terytorialnych. Student poznaje sposoby i procedury zarządzania procesem inwestycyjnym oraz uczy się krytycznej oceny tych procesów. Na specjalności Gospodarka przestrzenna duży nacisk kładziony jest na zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu cyfryzacji procesów planowania i wsparcie programami do projektowania 2D.

Nieruchomości

Na specjalności Nieruchomości student zapoznaje się z analizą atrakcyjności inwestycyjnej nieruchomości, rozpatruje miejsce dewelopera na rynku nieruchomości i możliwości jego wpływu na rozwój jednostki terytorialnej, zaznajamia się z opisem nieruchomości w systemach informacji geograficznej (GiS). W ramach specjalności student poznaje podmioty działające na rynkach nieruchomości, a także skupia się na tworzeniu i analizowaniu strategii oraz podejmowaniu decyzji inwestycyjnych związanych z zarządzaniem jednostką terytorialną, procesem inwestycyjnym na rynku nieruchomości i decyzji inwestycyjnych dewelopera. Na specjalności student zapoznaje się również z procesem projektowania otoczenia inwestycji w przestrzeni zurbanizowanej, co jest realizowane przy wsparciu programami do projektowania 2D.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem