Nieruchomości i gospodarka przestrzenna

Forma studiów:
  • stacjonarne
  • niestacjonarne
Menedżer kierunku:  dr hab. Dorota Rynio, prof. UEW

Opis kierunku

Studia na kierunku Nieruchomości i gospodarka przestrzenna zapewniają wiedzę z zakresu ekonomii i finansów (dyscyplina wiodąca) oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Studia na tym kierunku są szczególnie polecane osobom, które interesują się rynkiem nieruchomości, priorytetami gospodarki przestrzennej Unii Europejskiej, zagospodarowaniem przestrzeni, planowaniem i projektowaniem urbanistycznym, rozwojem regionalnym i lokalnym, w tym koncepcjami rozwoju miast (inteligentnych, kreatywnych, zielonych miast, miast przyszłości, itd.), projektami w gospodarce przestrzennej; planują karierę w branży deweloperskiej, obsłudze rynku nieruchomości, biurach urbanistycznych, planistycznych i projektowych, projektowaniu miast i osiedli mieszkaniowych bądź też chciałyby rozwinąć kompetencje w obszarze projektowania 2D, tworzenia podstawowych map, korzystania z systemów informacji przestrzennej, projektowania przestrzeni oraz pracy przy wykorzystaniu odpowiedniego otoczenia programowego  np. AutoCad, QGIS, SketchUp. Na studiach podnoszone są także umiejętności w zakresie języka obcego, w tym z zakresu słownictwa fachowego. Studenci mogą konsultować ścieżki rozwoju z ekspertami z danej dziedziny. Zajęcia wzbogacane są o spotkania z praktykami. W ramach studiów studenci rozwiązują praktyczne przykłady i realizują projekty, które zwiększają ich praktyczne umiejętności.

PROGRAMY STUDIÓW

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Nieruchomości i gospodarka przestrzenna będzie w stanie odpowiadać na potrzeby rynków nieruchomości mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych, a także dostosować się do nich, określać wyzwania wskazanej przestrzeni, będzie posiadał wiedzę z zakresu doradztwa i analizy oraz wiedzę operacyjną w zakresie funkcjonowania rynku nieruchomości, zagospodarowania a także projektowania przestrzeni.  Dodatkowo zyska możliwość rozwoju w zakresie obsługi oprogramowania komputerowego. Nabyta wiedza będzie przydatna w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach nieruchomości, gospodarki przestrzennej, administracji samorządowej  i rządowej oraz w firmach zajmujących się konsultingiem, doradztwem i zarządzaniem nieruchomościami. Pozyskana wiedza będzie także umożliwiać rozpoznanie rynku i wspierać prowadzenie własnej działalności.

Perspektywy zawodowe

  • Praca w firmach deweloperskich  
  • Praca w firmach konsultingowych, doradczych, analitycznych i operacyjnych działających na rynku nieruchomości oraz pośrednictwie w obrocie nieruchomościami
  • Praca w administracji samorządowej i rządowej
  • Praca w przedsiębiorstwach posiadających własne nieruchomości, w podmiotach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami
  • Praca w agencjach i biurach pośrednictwa nieruchomości, w biurach urbanistyczno-planistycznych
  • Studia przygotowują także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
SPECJALNOŚCI

Doradztwo i inwestowanie w nieruchomości

Studia na specjalności Doradztwo i inwestowanie w nieruchomości kształcą specjalistów zdolnych do uczestnictwa w kształtowaniu rynku nieruchomości, przede wszystkim w wymiarach lokalnym i regionalnym, z uwzględnieniem ich działania na rynku krajowym i zagranicznym. Podczas studiów na specjalności studenci zdobywają wiedzę na temat ekonomicznej wartości nieruchomości, wyceny nieruchomości, inwestowania w nieruchomości, w tym finansowania inwestycji. Studenci poznają specyfikę rynków nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych oraz zawodów doradcy na rynkach nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego.

Gospodarowanie nieruchomościami

Studia na specjalności Gospodarowanie nieruchomościami kształcą specjalistów zdolnych do pełnienia różnych funkcji na rynkach nieruchomości, w zakresie: pośrednictwa, zarządzania, przygotowywania analiz i podstaw wyceny.
Na specjalności student uczy się zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku nieruchomości, zarządzania nieruchomościami oraz kształtowania przestrzeni w kontekście lokalizacji nieruchomości. Studenci poznają zasady wyceny nieruchomości, m.in. oceniają i proponują własne rozwiązania w zakresie gospodarki przestrzennej; rachunek opłacalności i ryzyka inwestycji oraz zasady oceny ekonomicznej efektywności gospodarowania nieruchomościami; specyfikę zawodów zarządcy oraz pośrednika na rynkach nieruchomości.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem