Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce – studia w Jeleniej Górze

OFERTA DYDAKTYCZNA
ZARZĄDZANIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE – STUDIA W JELENIEJ GÓRZE

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr Tomasz Brzozowski

Opis kierunku

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce to kierunek, na którym przygotujemy Cię do pracy w kluczowych obszarach funkcjonowania organizacji. Podążając za światowymi trendami, przekażemy Ci wiedzę o nowoczesnych metodach i technikach zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, zarządzania ryzykiem, zarządzania jakością, zarządzania projektami, organizacji produkcji, logistyki, a także społecznej odpowiedzialności biznesu. Pokażemy jak stosować je zarówno w dużych jak i małych firmach, instytucjach i innych organizacjach. Podczas studiów zapewnimy Ci stały kontakt ze światem biznesu, z ludźmi, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Będziemy stosować aktywizujące metody dydaktyczne, dzięki którym już podczas studiów wcielisz się w role menedżera i poczujesz jak uczestnik rzeczywistych procesów biznesowych.

PROGRAM STUDIÓW

Strona Filii w Jeleniej Górze: https://jg.ue.wroc.pl/kandydaci/

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce posiada szerokie kompetencje w zakresie zarządzania różnymi obszarami w firmie: zasoby ludzkie, marketing, produkcja, jakość, logistyka. Zna i potrafi stosować metody i techniki zarządzanie w tych obszarach. Ma interdyscyplinarną wiedzę o funkcjonowaniu organizacji oraz umiejętności, pozwalające sprawnie poruszać się w otoczeniu biznesowym. Łatwo nawiązuje kontakty i współpracuje, aby realizować cele firmy.

Perspektywy zawodowe
  • specjalista ds. optymalizacji procesów biznesowych
  • menedżer ds. personalnych
  • menedżer obiektu turystycznego
  • menedżer łańcucha dostaw
  • specjalista ds. personalnych
  • specjalista ds. zarządzania jakością
  • specjalista ds. marketingu
SPECJALNOŚCI

Logistyka międzynarodowa

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Specjalność Logistyka międzynarodowa przygotuje Cię do podjęcia pracy na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Zdobędziesz umiejętności krytycznej analizy i oceny systemu logistycznego. Dowiesz się jak projektować i wdrażać strategię logistyczną i wykorzystywać najnowsze technologie informacyjne (Excel, SAP, Trans.eu). Wskażemy Ci jak skutecznie i efektywnie podejmować decyzje lokalizacyjne, czy zaopatrzeniowe oraz jak usprawniać procesy produkcyjne. Rozwiniesz umiejętności pracy w zespole i pracy projektowej na zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem gier symulacyjnych i strategicznych, klocków LEGO, laboratoriów komputerowych. Zdobędziesz umiejętności rozwiązywanie rzeczywistych problemów. Będziesz brał udział w badaniach naukowych, wizytach studyjnych oraz wykładach otwartych.

Marketing i komunikacja w biznesie

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Specjalność MARKETING I KOMUNIKACJA W BIZNESIE umożliwi Ci zdobycie profesjonalnej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami marketingowymi w celu osiągania zysku na zadowolonych klientach. Pozwoli Ci również zapoznać się z nowoczesnymi technikami komunikacji i wywierania wpływu przez organizację zarówno na otoczenie, jak i na pracowników.

Zajęcia z takich przedmiotów, jak: marketing usług, merchandising, reklama, public relations i publicity, nowoczesne kanały dystrybucji, zachowania nabywców i komunikacja marketingowa są prowadzone w ciekawy sposób, w formie wykładów interaktywnych, warsztatów i ćwiczeń wspomaganych komputerem, a także spotkań z praktykami. W ich ramach będziesz mógł pogłębiać specjalistyczną wiedzę dotyczącą specyfiki marketingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych oraz rozwijać umiejętności monitorowania rynku, przygotowywania akcji promocyjnych, wspierania działów sprzedaży oraz projektowania skutecznych kanałów informacji i dystrybucji. Nauczysz się również jak wykorzystać Internet w działalności marketingowej. Zdobyte, dzięki studiom na specjalności MARKETING I KOMUNIKACJA W BIZNESIE, kompetencje w zakresie komunikacji marketingowej mogą być przydatne również dla kształtowania Twojego osobistego wizerunku, co nie pozostaje bez znaczenia dla budowania własnej kariery zawodowej w przyszłości.

Po uzyskaniu tytułu licencjata będziesz mógł kontynuować naukę na naszej Uczelni, na studiach drugiego stopnia na specjalności: Menedżer marketingu i/lub rozpocząć pracę na takich stanowiskach jak: specjalista w zakresie marketingu, sprzedaży, komunikacji z klientem czy public relations w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, jednostkach administracji publicznej. Będziesz gotowy również do uruchomienia i prowadzenia własnego biznesu z sukcesem, dzięki tworzeniu przewagi konkurencyjnej swojej firmy w oparciu o wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu.


Menedżer jakości i środowiska

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Program specjalności Menedżer jakości i środowiska został tak zaprojektowany, aby przekazać studentom aktualną, praktyczną oraz kompleksową wiedzę związaną z dwoma bardzo ważnymi obszarami funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Pierwszy z nich dotyczy zarządzania jakością obejmującego: kontrolę jakości produktów i usług, badanie potrzeb oraz satysfakcji klientów, doskonalenie procesów biznesowych, stosowanie nowoczesnych metod i międzynarodowych standardów jakości (np. ISO 9001). Druga dziedzina to zarządzanie środowiskowe obejmujące: ochronę środowiska, doskonalenie działalności produkcyjnej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, stosowanie skutecznych metod oraz międzynarodowych standardów środowiskowych (np. ISO 14001). Specjalność zapewnia pogłębione kontakty z praktyką oraz zdobycie międzynarodowego certyfikatu audytora systemu zarządzania jakością i środowiskiem.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Jeśli masz zainteresowania społeczne, wybierasz działania wymagające stałych kontaktów interpersonalnych i rozumiesz, że najważniejszym zasobem każdej organizacji są ludzie - koniecznie wybierz tę specjalność! Umożliwia ona zdobycie nowoczesnej, kompleksowej i praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Studiując na niej rozszerzysz horyzonty poznawcze i nauczysz się, jak wpływać na ludzi w organizacjach. Będziesz potrafił myśleć systemowo, w tym diagnozować personalne, organizacyjne, ekonomiczne, prawne, kulturowe, czy technologiczne uwarunkowania, towarzyszące procesom personalnym. Będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych związanych z realizacją funkcji personalnej wszystkich rodzajów organizacji. Możesz też wykonywać zawód szkoleniowca i konsultanta w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Tym samym będziesz miał realny wpływ na sukces organizacji, tworząc jej kulturę czy systemy motywacyjne pracowników.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem