Zarządzanie projektami

Forma studiów:
Menedżer kierunku: dr Ewa Głuszek

Opis kierunku

Studia na kierunku Zarządzanie projektami dają możliwość zdobycia aktualnej, profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Pozwalają rozwijać wiedzę i umiejętności inicjowania, planowania, organizowania i kontroli projektów. Umożliwiają poznanie technik i narzędzi wspierających zarządzanie projektami oraz pracę w zespołach projektowych. Zdobyta wiedza umożliwi skuteczne realizowanie projektów marketingowych, informatycznych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych oraz organizacjach pozarządowych. Program kierunku zapewnia rozwój umiejętności praktycznego wykorzystania międzynarodowych standardów i metodyk zarządzania projektami.  Wiedza i umiejętności zdobyte na kierunku przygotowują do przystąpienia do certyfikacji IPMA-Student, IPMA Level D, PRINCE2 Foundation oraz Scrum.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Kierunek przygotowuje do pracy na bardzo poszukiwanych na rynku stanowiskach menedżerów projektów i członków zespołów projektowych, a także innych, związanych z realizacją projektów. Absolwent tego kierunku będzie mógł odpowiedzialnie pełnić różne funkcje w zespole projektowym uczestnicząc w realizacji nawet dużych projektów, samodzielne zarządzać prostymi projektami, a w przyszłości potwierdzać swoją wiedzę projektową poprzez wybrany model certyfikacji. Nabyta wiedza będzie przydatna w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących we wszystkich sektorach, jak również w instytucjach publicznych, organizacjach non profit oraz jednostkach administracji publicznej wszystkich szczebli - wszędzie tam, gdzie realizowane są projekty i zmiany.

Perspektywy zawodowe

MODUŁY KSZTAŁCENIA

Lider zespołu


Celem modułu jest nabycie umiejętności efektywnej pracy w zespole i przygotowanie do pełnienia roli lidera. Skoncentrowany jest na identyfikacji i kształtowaniu pożądanych cech niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołem. Poruszane są zagadnienia z obszaru komunikacji w biznesie, wywierania wpływu na ludzi czy budowania zespołu. Zajęcia się prowadzone zarówno w formie wykładów, jak i warsztatów, w oparciu o gry symulacyjne odzwierciedlające realia zarządzania ludźmi w organizacji.

Green Project Management

Tematyka modułu dotyczy zagadnień związanych ze stosowaniem zrównoważonych metod w zarządzaniu projektami oraz tworzeniu i finansowaniu zielonych start-upów. Obejmuje również ważne obecnie dla przedsiębiorstw raportowanie ESG, czyli dokumentowanie w obszarze zarządzania czynników środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego, a także tematykę zrównoważonego funkcjonowania gospodarki w wymiarach ekonomicznym, społecznym i ekologicznym.

Biznes i start-upy

Studenci uczą się jak założyć własną firmę, począwszy od pomysłu (z wykorzystaniem design thinking), przez zbudowanie innowacyjnej organizacji, modelu biznesu, po jej finansowanie, rozwój i sprzedaż. Ta nowoczesna wiedza bazuje na doświadczeniach wielu start-upowców oraz teorii trajektorii rozwoju start-upów, identyfikującego i opisującego potencjalne bariery rozwojowe. Zajęcia w module dodatkowo prowadzone są w Uniwersyteckim Inkubatorze Przedsiębiorczości inQube, w celu zasymulowania jak najbardziej rzeczywistych zjawisk, jakie mogą mieć miejsce w życiu innowacyjnej firmy.

Zarządzanie projektami e-commerce

Moduł obejmuje zagadnienia prowadzenia sprzedaży online, wskazując specyfikę, zasady i uwarunkowania skutecznej sprzedaży w wirtualnej przestrzeni, m.in. umiejętności związanych z prowadzeniem badań w zakresie e-brandingu oraz zarządzania relacjami z klientem (przy uwzględnieniu specyfiki działalności podmiotów e-commerce). W ramach modułu są też analizowane praktyczne przykłady wdrożeń e-commerce na przykładzie e-sklepów.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem