Komunikacja społeczna

Forma studiów:
Menedżer kierunku: dr hab. Joanna Szczepaniak-Sienniak, prof. UEW

Opis kierunku

Studia na kierunku Komunikacja społeczna zapewniają wiedzę o najważniejszych zagadnieniach i współczesnych nurtach w ekonomii i biznesie oraz innowacyjnych i najbardziej przydatnych we współczesnym świecie technik i narzędzi komunikowania społecznego. Absolwentom studiów I stopnia na tym samym kierunku pozwalają zdobyć szerszą i pogłębioną wiedzę w danych obszarach, natomiast dla absolwentów innych kierunków stanowią niepowtarzalną możliwość połączenia dotychczasowej wiedzy z oferowanym przez nas programem, by w sposób przełomowy wykorzystać tę przewagę w działalności biznesowej, społecznej, politycznej bądź też publicystycznej.

 Studia na tym kierunku pozwalają też udoskonalić umiejętności i kompetencje niezbędne do kreowania i utrzymywania profesjonalnego  wizerunku w biznesie, projektowania branżowych produktów, usług  i informacji oraz skutecznego i efektywnego komunikowania się w zróżnicowanym i zmieniającym się otoczeniu bądź też na rynku mediów. Koncentrują się na najnowocześniejszych narzędziach technologicznych, m.in. z zakresu wizualizacji danych, Business Intelligence czy infografiki. Przygotowują do funkcjonowania w biznesie międzynarodowym i komunikacji międzykulturowej.

Dzięki elastycznemu podejściu w kształtowaniu indywidualnego programu studia te adresowane są do absolwentów kierunków humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, prawniczych, technicznych i pozostałych.
Specjalności  realizowane są w ścisłej współpracy z praktykami, co pozwala dostosowywać ich treść i warsztaty do indywidualnych preferencji i aktualnych wymagań na rynku pracy. Wyposażają też w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwalają w krótkim czasie wykreować własny pomysł na działalność zarobkową oraz ją z powodzeniem zrealizować. Uczą tego m.in. doświadczeni przedsiębiorcy, dziennikarze ekonomiczni, specjaliści ds. personal brandingu czy też employer brandingu.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Absolwent tych studiów jest przygotowany do kontynuowania lub podejmowania nowych wyzwań zawodowych, zwłaszcza tych, które wymagają rzetelnej i fachowej wiedzy oraz profesjonalnych kompetencji za zakresu komunikacji społecznej, ekonomii i biznesu. Wie, jak dokonać przełomu w budowaniu relacji biznesowych, z otoczeniem i na rynku mediów. Jest świadomy znaczenia interdyscyplinarnej wiedzy oraz zaawansowanych umiejętności i kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnej, międzypokoleniowej, interkulturowej i strategicznej. Jest skłonny wykorzystywać te zasoby w rozwoju osobistym i zawodowym oraz w osiąganiu coraz większych sukcesów finansowych.

Absolwent kierunku samodzielnie tworzy i wdraża nowoczesne strategie wizerunkowe w mediach społecznościowych, profesjonalnie komunikuje się z otoczeniem i fachowcami na tematy ekonomiczne oraz jest przygotowany do rzetelnego wykonywania zawodu dziennikarza ekonomicznego, zgodnie z etyką, statusem prawnym oraz współczesnym warsztatem dziennikarskim.

Perspektywy zawodowe

SPECJALNOŚCI

Komunikacja wizerunkowa w biznesie

Specjalizuje w takich obszarach, jak: ochrona danych osobowych i własności intelektualnej; Design Thinking jako metoda budowania innowacji;  Personal Branding w komunikacji z biznesem; Employer Branding; Product Design; Narzędzia Business Intelligence i infografika dla zaawansowanych.

Dziennikarstwo ekonomiczne

Specjalizuje w takich obszarach, jak: status prawny dziennikarza; komunikacja zagadnień ekonomicznych; Media Relations i rynek mediów; dyskursy mediów; retoryka i erystyka w komunikacji medialnej; narzędzia Business Intelligence i infografika dla zaawansowanych.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem