Finanse i rachunkowość

OFERTA DYDAKTYCZNA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr Magdalena Broszkiewicz

Zastępca menedżera kierunku: dr Paweł Prędkiewicz

Opis kierunku

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość dają możliwość zdobycia zaawansowanej wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw i rachunkowości, finansów osobistych i zarządzania majątkiem, podatków, rynków finansowych oraz funkcjonowania instytucji finansowych. Silne strony kierunku to specjalistyczne, praktyczne moduły kształcenia do wyboru dla Studenta. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w biznesie, od małych firm do międzynarodowych korporacji oraz w sektorze publicznym. Kompetencje analityczne przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych do badania zjawisk finansowych sprawiają, że Absolwenci z sukcesem odnajdują się na rynku pracy. Studia I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość posiadają międzynarodową akredytację ACCA, a w 2022 r. zostały wyróżnione nagrodą Studia z Przyszłością.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada profesjonalną wiedzę oraz umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych. Posiada umiejętność analizy kondycji finansowej gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i innych organizacji. Rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczo-finansowych. Dysponuje wiedzą pozwalającą na analizowanie zjawisk zachodzących na globalnych rynkach finansowych.

Perspektywy zawodowe
  • Doradca/analityk finansowy
  • Doradca/analityk inwestycyjny 
  • Doradca klienta w bankowości i ubezpieczeniach 
  • Specjalista w zakresie pośrednictwa finansowego  
  • Menedżer ds. finansowych w sektorze małych, średnich i dużych przedsiębiorstw  
  • Specjalista ds. analiz i sprawozdawczości finansowej  
  • Specjalista ds. finansów i rachunkowości w podmiotach z branż finansowych i niefinansowych

MODUŁY KSZTAŁCENIA


Bankowość i ubezpieczenia

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Moduł Bankowość i ubezpieczenia umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu bankowości detalicznej, korporacyjnej oraz inwestycyjnej. Ponadto Student zdobywa wiedzę z ubezpieczeń na życie oraz umiejętności związane z planowaniem emerytalnym. W procesie kształcenia w ramach tego modułu szczególna uwaga zwrócona jest na rolę ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem współczesnych podmiotów gospodarczych.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Moduł Zarządzanie finansami przedsiębiorstw podejmuje zagadnienia dotyczące planowania i oceny inwestycji oraz analizy rachunku przepływów pieniężnych. Ponadto wiedza i umiejętności Studenta są wzbogacane o metody stosowane w wycenie przedsiębiorstw. Istotnym elementem tego modułu są aspekty związane z ładem korporacyjnym oraz relacjami inwestorskimi.

Analiza danych i zarządzanie ryzykiem

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Moduł Analiza danych i zarządzanie ryzykiem umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności związanych z metodami wykorzystywanymi w procesie zarządzania ryzykiem. Pozwala na zdobycie umiejętności w zakresie analizy i interpretacji danych finansowych. W ramach tego modułu Student zapoznaje się z metodami sztucznej inteligencji oraz Big Data. Znaczna część zajęć prowadzona jest w laboratoriach komputerowych.

Nieruchomości

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Moduł Nieruchomości obejmuje tematykę zarówno inwestowania, jak i finansowania rynku nieruchomości oraz rodzajów ryzyka, które tym procesom towarzyszą. Ponadto Student zdobywa wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia porównawczego i dochodowego. Istotnym elementem jest analiza rynku nieruchomości z wykorzystaniem umiejętności analiz statystycznych.

Podatki

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Moduł Podatki stanowi wprowadzenie do problematyki prawa finansowego (bankowego, dewizowego, walutowego, ubezpieczeniowego, przedsiębiorstw). Wyposaża Studenta w wiedzę oraz umiejętności dotyczące systemu podatków w ujęciu krajowym oraz międzynarodowym. Umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie dostosowania opodatkowania do specyfiki działalności podmiotów w gospodarce.

Rachunkowość

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Moduł Rachunkowość daje możliwość zapoznania się z pojęciem auditingu oraz wiedzą z zakresu kontroli wewnętrznej, dotyczącej prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczości finansowej. Student uczy się podstawowych zasad zarządzania dokonaniami w aspekcie rachunkowym, a także zdobywa umiejętności interpretowania informacji generowanych przez system rachunkowości w instytucjach finansowych.

Rynki finansowe

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Moduł Rynki finansowe podejmuje zagadnienia związane z funduszami inwestycyjnymi (private equity i venture capital). Dodatkowo Student zdobywa wiedzę z zakresu metod pozyskiwania kapitału dostępnego na rynku finansowym. Student zapoznaje się z metodami wykorzystywanymi w inżynierii finansowej, w tym z zaawansowaną wyceną instrumentów finansowych oraz zdobywa podstawowe umiejętności zarządzania portfelem.

Nowoczesne technologie w finansach

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Moduł Nowoczesne technologie w finansach umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień występujących w obszarze fintech oraz cyberbezpieczeństwa. Ponadto Student zapoznaje się z możliwościami informatycznego wsparcia procesów i projektów finansowych. W ramach tego modułu poruszone są także kwestie wykorzystania nowoczesnych metod marketingu w sektorze usług finansowych.

Finanse instytucji rządowych i samorządowych

Moduł realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Moduł Finanse instytucji rządowych i samorządowych umożliwia Studentom pozyskanie wiedzy oraz umiejętności związanych z finansowymi aspektami występującymi w relacjach państwo-otoczenie, z punktu widzenia zarówno administracji publicznej, jak i podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Podejmowana jest również problematyka zrównoważonego rozwoju jako kluczowego aspektu działalności państwa.

AKREDYTACJE

                         _resized_130x130_accredited_programme                          

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem