OFERTA DYDAKTYCZNA 2020/2021
LOGISTYKA

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr Natalia Szozda

Opis kierunku

Celem kształcenia na kierunku logistyka na studiach pierwszego stopnia, o profilu ogólnoakademickim jest:

  • kształcenie wysokokwalifikowanych kadr organizujących i realizujących operacyjną działalność logistyczną w podmiotach gospodarczych,
  • dostosowanie umiejętności studentów do zmiennych potrzeb rynku.

Program kierunku logistyka ma nowoczesny i oryginalny charakter. Przygotowuje studentów do pracy w przedsiębiorstwach zarówno produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych, organizacjach gospodarczych, korporacjach międzynarodowych, a także w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

W trakcie zajęć studenci pracują z systemem SAP R/3. Mogą poszerzać swoją wiedzę w kołach naukowych tj. Logis i SAPer, a takżę mają możliwość udziału w projektach ogólnopolskich Top Young 100 i CloudNine, w których prowadzą projekty biznesowe dla takich firm jak m.in. P&G, Jeronimo Martins, FM Logistics, DHL, Raben.

Profil absolwenta

Absolwenci uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego, w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Poznają istotę zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Absolwenci rozumieją istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, a także zasady sterowania przepływami rzeczowymi, informacyjnymi i finansowymi.

Perspektywy zawodowe
SPECJALNOŚCI

Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Specjalność realizowana na studiach w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę z obszaru logistyki produkcji, której naczelnym kryterium funkcjonowania jest zagwarantowanie ciągłości wytwarzania pod względem przepływów materiałowych, przy wykorzystaniu dostępnej technologii.

W ramach specjalności będą realizowane zagadnienia m.in. z obszaru lean production, zarządzania magazynem, kształtowania systemów pracy, czy organizacji zespołów logistycznych.

Logistyka w handlu i usługach

Specjalność realizowana na studiach w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studenci tej specjalności będą zgłębiali wiedzę z obszaru logistyki w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych, dla których kluczowym jest organizacja procesów logistycznych w dystrybucji w takich podmiotach, logistyka jak centra logistyczne, magazyny, czy operatorzy logistyczni.

W ramach specjalności będą realizowane zagadnienia m.in. z obszaru usług logistycznych, zarządzania magazynem, prognozowania i symulacji, optymalizacji decyzji i ekonomiki transportu.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem