OFERTA DYDAKTYCZNA
LOGISTYKA

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr Natalia Szozda

Opis kierunku

Celem kształcenia na kierunku logistyka na studiach pierwszego stopnia, o profilu ogólnoakademickim jest kształcenie wysokokwalifikowanych kadr organizujących i realizujących operacyjną działalność logistyczną w podmiotach gospodarczych.
Program kierunku logistyka ma nowoczesny i oryginalny charakter. Przygotowuje studentów do pracy w przedsiębiorstwach zarówno produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych, organizacjach gospodarczych, korporacjach międzynarodowych, a także w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.
W trakcie zajęć studenci pracują z systemem SAP R/3. Mogą poszerzać swoją wiedzę w kołach naukowych tj. Logis i SAPer, a takżę mają możliwość udziału w projektach ogólnopolskich, m.in. Top Young 100, w których prowadzą projekty biznesowe dla takich firm jak P&G, Jeronimo Martins, FM Logistics, DHL, Raben.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Absolwenci uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego, w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Poznają istotę zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Absolwenci rozumieją istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, a także zasady sterowania przepływami rzeczowymi, informacyjnymi i finansowymi.

Perspektywy zawodowe
  • pracownik przedsiębiorstwa wymagającego kompetencji w obszarze logistyki (dział dystrybucji, zaopatrzenia, produkcji, obsługi klienta, planowania)
  • pracownik przedsiębiorstwa logistycznego, centrum logistycznego, nowoczesnego magazynu
  • specjalista ds. logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwach doradczych i konsultingowych
  • specjalista ds. logistyki we wszystkich właściwych obszarach funkcjonalnych podmiotów gospodarczych
MODUŁY KSZTAŁCENIA

Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Celem tego modułu jest poznanie przez studentów podstawowych zadań logistycznych wspomagających nowoczesne zarządzanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym. W trakcie zajęć studenci będą mieli możliwość zapoznania się z zadaniami logistycznego wspomagania produkcji, tj. planowanie i harmonogramowanie produkcji oraz rozwój i budowanie zaangażowania pracowników sfery wykonawczej.

Metody ilościowe w logistyce

Logistyka to nauka interdyscyplinarna. Pracując na stanowiskach logistycznych prócz umiejętności tzw. „miękkich”, konieczne jest posiadanie umiejętności „twardych”. Dlatego też w module tym studenci poszerzą swoją wiedzę z obszaru metod ilościowych wykorzystywanych w logistyce, w tym prognozowania, pozyskiwania i analizy danych,  modeli decyzyjnych wykorzystywanych w logistyce, a także nauczą się w jaki sposób budować wskaźniki i mierniki efektywności procesów logistycznych.

Jakość w logistyce

Działania logistyczne są doskonałą przestrzenią dla zarządzania jakością. Oba te obszary łączy przede wszystkim ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb klientów, orientacja procesowa oraz zarządzanie relacjami. Moduł przygotowuje do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001 (możliwość zdobycia certyfikatu). W ramach modułu studenci poznają zasady oraz praktyczne metody i techniki wykorzystywane w ramach różnych koncepcji zarządzania jakością w logistyce. Są one z powodzeniem wykorzystywane w wielu firmach produkcyjnych i usługowych.

Usługi logistycze

Logistyka ma szczególne znaczenie w firmach usługowych. W ramach tego modułu studenci nabywają wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na podjęcie pracy w magazynach, firmach transportowych, u spedytorów logistycznych i operatorów logistycznych. Usługi logistyczne to także obszar związany z szeroko pojęta logistyką miejską i zarządzaniem przepływami w ramach miasta.


Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem