Wymagane dokumenty:
1.  Wygenerowana z systemu i podpisana przez kandydata ANKIETA OSOBOWA KANDYDATA.
2.  Wygenerowane z systemu i podpisane przez kandydata PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA.
3. Wygenerowane z systemu i podpisane ŚLUBOWANIE.
4. Wygenerowane z systemu i podpisane OŚWIADCZENIE STUDENTA o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
5.  Oryginalny odpis (do wglądu) dyplomu ukończenia studiów oraz jego kserokopia. Suplement
tylko w przypadku, gdy stanowi część B dyplomu.
6. Jedna aktualna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisana przez kandydata.
7.  Dowód osobisty - do wglądu w celu weryfikacji danych osobowych. W przypadku składania   dokumentów przez osobę trzecią lub wysyłanych pocztą, kandydat zobowiązany jest okazać swój dowód osobisty w Dziekanacie w celu weryfikacji danych osobowych.
8.  Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł).


Uwaga: Warunkiem przyjęcia kompletu dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną jest wgrane i zaakceptowane zdjęcie w systemie IRK.

Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez osobę trzecią  lub wysłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem