Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne I STOPNIA - 2023/2024HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024


25 maja 2023 r.

Rozpoczęcie rejestracji Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK


Podczas rejestracji należy utworzyć konto rekrutacyjne, uzupełnić wszystkie wymagane dane, wgrać zdjęcie elektroniczne, wybrać kierunek bądź kierunki studiów, wskazać w systemie przedmioty kwalifikacyjne zdawane na egzaminie maturalnym, wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za każde zgłoszenie na kierunek. Indywidualny numer konta zostanie wygenerowany w systemie rekrutacyjnym. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

7 lipca 2023 r. Wyniki matur 2023
Wyniki matur zostaną pobrane przez Uczelnię z Krajowego Rejestru Matur (KReM). Jeżeli jednak Kandydat nie wyraził wcześniej na to zgody*, powinien sam wpisać wyniki egzaminu maturalnego do systemu elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK. W przeciwnym razie Komisja Rekrutacyjna nie będzie miała podstawy do wyliczenia punktów rekrutacyjnych.

10 lipca 2023 r.
do godz. 23.59

Ostatni dzień rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK
10 lipca 2023 r. o godzinie 23.59 system rejestracji kandydatów IRK zostanie zamknięty i nie będzie już możliwości rejestracji ani dodania zgłoszenia na wybrany kierunek lub kierunki studiów.

11 lipca 2023 r.
Ostatni dzień wnoszenia
opłat rekrutacyjnych   


Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Kandydata w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK do 13 lipca 2023 r., co oznacza konieczność pilnego wykonania przelewu, szczególnie przez osoby zarejestrowane w ostatnim dniu rejestracji. Zgłoszenia na kierunek lub kierunki, za które nie zostaną wniesione opłaty, nie biorą udziału w rekrutacji. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


17 lipca 2023 r.
do godz. 14.00


Ustalenie pierwszych progów punktowych i kwalifikacja Kandydatów
U Kandydatów, którzy uzyskali wymaganą minimalną liczbę punktów rekrutacyjnych, w okienku „status kwalifikacji” pojawi się informacja Zakwalifikowany, a w „Komentarzu” informacja o miejscu i terminie składania dokumentów. U pozostałych Kandydatów pojawi się komunikat Lista rezerwowa.

18–22 lipca  2023 r. 
do godz. 12.00


Składanie dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej    
Osoby zakwalifikowane powinny dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub przez osobę trzecią (na podstawie zwykłego upoważnienia), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki. Złożenie dokumentów w tym terminie jest gwarancją przyjęcia na studia.

24 lipca  2023 r.
do godz. 14.00

Ustalenie drugich progów punktowych i kwalifikacja Kandydatów z listy rezerwowej   
Jeżeli zostaną wolne miejsca, nastąpi obniżenie progów punktowych i kolejni Kandydaci posiadający status Lista rezerwowa zostaną zakwalifikowani do składania dokumentów (zmiana statusu na Zakwalifikowany). W „Komentarzu” otrzymają również informację o terminie i miejscu składania dokumentów.

25–28 lipca 2023 r.
do godz. 14.00

Składanie dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej przez Kandydatów z listy rezerwowej   
Osoby zakwalifikowane z listy rezerwowej powinny dostarczyć wymagane dokumenty osobiście, przez osobę trzecią, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę stempla pocztowego. Złożenie dokumentów w tym terminie jest gwarancją przyjęcia na studia.

29 lipca 2023 r.
do godz. 14.00


Ewentualne
 trzecie ustalenie progów punktowych i kwalifikacja Kandydatów z listy rezerwowej  

Jeżeli nadal pozostaną wolne miejsca, nastąpi kolejne obniżenie progów punktowych i kolejni Kandydaci z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowani do składania dokumentów (zmiana statusu na Zakwalifikowany). W „Komentarzu” otrzymają informację o terminie i miejscu składania dokumentów.

31 lipca – 1 sierpnia 2023 r.
 do godz. 14.00


Składanie dokumentów
w Komisji Rekrutacyjnej
przez Kandydatów z listy rezerwowej
   
Osoby zakwalifikowane z listy rezerwowej powinny dostarczyć wymagane dokumenty osobiście, przez osobę trzecią (na podstawie zwykłego upoważnienia), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki. Złożenie dokumentów w tym terminie nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia. Decyzja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu w stosunku do tej grupy Kandydatów zostanie podjęta przez Komisję Rekrutacyjną 2 sierpnia 2023 r. do godz. 14.00.

2 sierpnia  2023 r.
 do godz. 14.00Ogłoszenie wyników rekrutacji na kontach Kandydatów w systemie IRK

Ustalenie ostatecznych progów punktowych kwalifikujących w rekrutacji i zatwierdzenie ostatecznej listy przyjętych na studia.
Zakończenie rekrutacji.

* W Krajowym Rejestrze Matur znajdą się wyniki tylko tych maturzystów, którzy wyrazili zgodę (w oświadczeniu o wyborze przedmiotów, które zamierzają zdawać na egzaminie maturalnym składanym w szkole średniej) na przekazanie ich uczelniom w procesie rekrutacji na studia.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem