Harmonogram rekrutacji - II stopień ZiIP - studia niestacjonarne


HARMONOGRAM REKRUTACJI NA  STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA 
NA KIERUNKU
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

W rekrutacji mogą wziąć udział Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów co najmniej
I stopnia lub których egzamin dyplomowy odbędzie się nie później niż 18 marca 2024 r.9 stycznia

14 marca 
2024


Rejestracja Kandydatów
w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów IRK


W tym czasie należy utworzyć konto rekrutacyjne, uzupełnić wszystkie wymagane dane, wgrać zdjęcie elektroniczne, zapisać się na kierunek, wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.

Indywidualny numer konta zostanie wygenerowany w systemie rekrutacyjnym.
14 marca o godz. 23.59
system zostanie zamknięty i nie będzie możliwości dodania zgłoszenia na kierunek.

Zarejestruj się: https://rekrutacjaue.ue.wroc.pl/pl/

15 marca
2024 r.
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych
Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Kandydata w systemie IRK przed złożeniem dokumentów w Komisji, co oznacza konieczność pilnego wykonania przelewu, szczególnie przez osoby zarejestrowane w ostatnim dniu rejestracji. Zgłoszenia, za które nie zostaną wniesione opłaty nie biorą udziału w rekrutacji. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

12 lutego
 –
19 marca
2024 r.
do godz. 14.00
Składanie dokumentów
w Komisji Rekrutacyjnej

Jeżeli na indywidualnym koncie Kandydata w systemie IRK, w okienku Status kwalifikacji pojawi się informacja Zakwalifikowany/a, wówczas Kandydat zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub przez osobę trzecią  (na podstawie zwykłego upoważnienia), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin 19 marca 2024 r. oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, nie zaś datę nadania przesyłki. Na tym etapie  dopuszczalne jest złożenie przez Kandydata w Komisji Rekrutacyjnej Zaświadczenia o ukończeniu studiów, zamiast odpisu dyplomu. Odpis dyplomu ukończenia studiów należy złożyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

19 marca
 godz. 16.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji na indywidualnych kontach Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów IRK

Zatwierdzenie list osób przyjętych na studia.
 Zakończenie rekrutacji.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem