Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne I STOPNIA - 2023/2024
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

25 maja – 27 września
2023 r. 

Rejestracja Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK  
 
W tym czasie należy utworzyć konto rekrutacyjne, uzupełnić wszystkie wymagane dane, wgrać zdjęcie elektroniczne, wybrać kierunek bądź kierunki studiów, wskazać w systemie przedmioty kwalifikacyjne zdawane na egzaminie maturalnym, a po otrzymaniu wyników matury wpisać odpowiednie wartości do systemu, wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za każde zgłoszenie na kierunek. Indywidualny numer konta zostanie wygenerowany w systemie rekrutacyjnym. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

28 września 2023 r.

Ostatni dzień wnoszenia
opłat rekrutacyjnych  

Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Kandydata w systemie IRK przed złożeniem dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej, co oznacza konieczność pilnego wykonania przelewu, szczególnie przez osoby zarejestrowane w ostatnim dniu rejestracji. Zgłoszenia na kierunek lub kierunki, za które nie zostaną wniesione opłaty, nie biorą udziału w rekrutacji. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

1 lipca – 30 września
2023 r.
do godz. 12.00

Składanie dokumentów
w Komisji Rekrutacyjnej   

Osoby zakwalifikowane powinny dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub przez osobę trzecią (na podstawie zwykłego upoważnienia), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin, 30 września 2023 r., oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki.

30 września 2023 r.
godz. 14.00  


Ogłoszenie wyników rekrutacji na indywidualnych kontach Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów IRK
   


Zatwierdzenie list przyjętych na studia.
Zakończenie rekrutacji.Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem