Rachunkowość i controlling

OFERTA DYDAKTYCZNA 2020/2021
RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr hab. inż. prof. UE Michał Biernacki 

Opis kierunku

Ukończenie kierunku pozwoli Ci rozwijać się w najbardziej pożądanych na rynku pracy kierunkach. W zależności od swoich zainteresowań możesz zostać specjalistą ds. rachunkowości zarządczej (akredytacja CIMA), specjalistą ds. rachunkowości międzynarodowej (akredytacja ACCA) czy też controllingu. Będziesz przygotowany do pracy jako doradca podatkowy, biegły rewident oraz główny księgowy. Poznasz specjalistyczną wiedzę z wielu obszarów zaawansowanej rachunkowości, podatków oraz rozwiniesz umiejętności interpersonalne, analityczne. Zrozumiesz zjawiska globalnye, w tym manipulacje finansowe i podatkowe. Kierunek Rachunkowość i controlling został przygotowany z uwzględnieniem oczekiwań pracodawców w obszarach audytu, podatków, rachunkowości, controllingu, a także prawa. Otrzymane patronaty merytoryczne, wyróżniające kierunek z pozostałych, świadczą o jego wyjątkowości w skali Polski (KPMG, Roedl&Partner, SKwP) Przekazywana wiedza z zakresu prawa podatkowego, regulacji międzynarodowych podatkowych i rachunkowych, sprawozdawczości finansowej oraz rachunkowości zarządczej, umożliwi Tobie odnalezienie się na ciągle zmieniającym się rynku pracy nawet za kilkanaście lat. 

www.ric.ue.wroc.pl 

Profil absolwenta

Absolwent w zależności od wybranej ścieżki kształcenia może uzyskać zwolnienia i wiedzę w kwalifikacjach ACCA na poziomie Advanced Diploma in Accounting and Business, kwalifikacjach CIMA na poziomie Advanced Diploma in Management Accounting przystąpić do praktyki w procedurze kwalifikacji biegłego rewidenta, podjąć dalsze kształcenie w systemie kwalifikacji SKwP od poziomu specjalisty ds. rachunkowości (tzw. certyfikat II), doradcy podatkowego. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w pionie kontroli (wewnętrznej, finansowej, zarządczej, personalnej itp.) w obszarze controllingu, a także jako doradca biznesowy dla zarządu podmiotów gospodarczych oraz instytucji samorządowych.

Perspektywy zawodowe
  • Doradca podatkowy
  • Główny księgowy
  • Kierownik controllingu
  • Biegły rewident
  • Dyrektor finansowy
  • Ekspert ds. rachunkowości zarządczej
  • Specjalista ds. audytu

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA


Biegły rewident

Ścieżka kształcenia realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Umożliwia nabycie wiedzy pomocnej w pracy biegłego rewidenta. Dzięki zdanym egzaminom możliwe jest wystąpienie do PIBR o zwolnienie z części egzaminów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nabywa się wiedzę dot.rewizji finansowej, standardów międzynarodowych, audytu wewnętrznego, analizy finansowej potrzebnej w pracy biegłego rewidenta.

Doradztwo podatkowe

Ścieżka kształcenia realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy doradcy podatkowego w kancelariach podatkowych orz biurach księgowych. Ścieżka przygotowuje do zdawania egzaminu z części pisemnej na doradcę podatkowego. Nabywa się wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, celnego, dewizowego, a także wspólnotowego prawa podatkowego, decyzji podatkowych oraz kontroli podatkowej.

Controlling

Umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w pionach controllingowych w korporacjach międzynarodowych oraz dużych polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Poznaje się zasady controllingu marketingowego, audytu korporacyjnego, strategicznego podejścia do zarządzania kosztami i dokonaniami.

Rachunkowość międzynarodowa

Ścieżka kształcenia realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w pionach księgowych i kontroli finansowej w korporacjach międzynarodowych oraz dużych polskich przedsiębiorstwach. Jest zgodna z akredytacją ACCA (dla egzaminów PM, AA, FM, FR). Dzięki ukończeniu tej ścieżki, uzyskuje się zwolnienie z 8 egzaminów. Poznaje się równocześnie założenia rachunkowości amerykańskiej oraz islamskiej.

Rachunkowość zarządcza

Ścieżka kształcenia realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w pionach controllingowych, zarządczych, finansowych w korporacjach międzynarodowych oraz dużych polskich przedsiębiorstwach. Jest zgodna z akredytacją CIMA (dla egzaminów na poziomie Advanced Diploma in Management Accounting). Ścieżka prowadzona wyłącznie w języku angielskim.

AKREDYTACJE

_resized_110x110_accredited_programme _resized_150x60_cima_logo_male


PATRONATY MERYTORYCZNE

_resized_250x94_1_resized_250x94_2_resized_300x112_3_resized_300x111_4 _resized_300x112_5

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem