Rachunkowość i controlling

OFERTA DYDAKTYCZNA
RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr hab. inż. prof. UE Michał Biernacki 

Opis kierunku

Ukończenie kierunku Rachunkowość i controlling otwiera możliwości uzyskania na rynku pracy korzystnej oferty zawodowej. Studia oferują wiedzę w zakresie, m.in: rachunkowości zarządczej (akredytacja CIMA), rachunkowości międzynarodowej (akredytacja ACCA), controllingu oraz doradztwa podatkowego (akredytacja Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Finansów dla egzaminu pisemnego KIDP). Student pozna specjalistyczną wiedzę z wielu obszarów zaawansowanej rachunkowości i podatków oraz jak przeciwdziałać manipulacjom księgowym i podatkowym; rozwinie też umiejętności interpersonalne, analityczne. Dodatkowo będzie miał okazję zrozumienia zjawisk globalnych. Kierunek przygotowano uwzględniając oczekiwania pracodawców w obszarach audytu, podatków, rachunkowości, controllingu, a także prawa (podatkowego, regulacji międzynarodowych podatkowych i rachunkowych, sprawozdawczości finansowej oraz rachunkowości zarządczej. Otrzymane patronaty merytoryczne (KPMG, Roedl&Partner, SKwP, TaxAGroup, Avanta A&A, Olesiński&Wsp.), wyróżniające ten kierunek, świadczą o jego wyjątkowości w skali Polski.

PROGRAM STUDIÓW

www.ric.ue.wroc.pl 

Profil absolwenta

Absolwent w zależności od wybranej ścieżki kształcenia może uzyskać zwolnienia i wiedzę w kwalifikacjach ACCA na poziomie Advanced Diploma in Accounting and Business, kwalifikacjach CIMA na poziomie Advanced Diploma in Management Accounting przystąpić do praktyki w procedurze kwalifikacji biegłego rewidenta, podjąć dalsze kształcenie w systemie kwalifikacji SKwP od poziomu specjalisty ds. rachunkowości (tzw. certyfikat II), doradcy podatkowego. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w pionie kontroli (wewnętrznej, finansowej, zarządczej, personalnej itp.) w obszarze controllingu, a także jako doradca biznesowy dla zarządu podmiotów gospodarczych oraz instytucji samorządowych.

Perspektywy zawodowe
  • Doradca podatkowy
  • Główny księgowy
  • Kierownik controllingu
  • Biegły rewident
  • Dyrektor finansowy
  • Ekspert ds. rachunkowości zarządczej
  • Specjalista ds. audytu
ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Biegły rewident

Ścieżka kształcenia realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Umożliwia nabycie wiedzy pomocnej w pracy biegłego rewidenta. Dzięki zdanym egzaminom możliwe jest wystąpienie do PIBR o zwolnienie z części egzaminów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nabywa się wiedzę dot.rewizji finansowej, standardów międzynarodowych, audytu wewnętrznego, analizy finansowej potrzebnej w pracy biegłego rewidenta.

Doradztwo podatkowe

Ścieżka kształcenia realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy doradcy podatkowego w kancelariach podatkowych oraz biurach księgowych.
Ścieżka posiada akredytację Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Finansów dla egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego. Zdane egzaminy w trakcie studiów umożliwiają w pełni zaliczenie części pisemnej egzaminu  (test+kazusy) na doradcę podatkowego. Nabywa się wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, celnego, dewizowego, a także wspólnotowego prawa podatkowego, decyzji podatkowych oraz kontroli podatkowej. Przygotowuje się również podania i pisma podatkowe.

Controlling

Umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w pionach controllingowych w korporacjach międzynarodowych oraz dużych polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Program nauczania bazuje na rozwiązaniach międzynarodowych z naciskiem na aspekt praktyczny. Poznaje się zasady controllingu marketingowego, controllingowych gier symulacyjnych, strategicznego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem, w tym pracownikami.

Rachunkowość międzynarodowa

Ścieżka kształcenia realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w pionach księgowych i kontroli finansowej w korporacjach międzynarodowych oraz dużych polskich przedsiębiorstwach. Jest zgodna z akredytacją ACCA (dla egzaminów PM, AA, FM, FR). Dzięki ukończeniu tej ścieżki, uzyskuje się zwolnienie z 8 egzaminów. Poznaje się równocześnie założenia rachunkowości amerykańskiej oraz islamskiej.

Rachunkowość zarządcza

Ścieżka kształcenia realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w pionach controllingowych, zarządczych, finansowych w korporacjach międzynarodowych oraz dużych polskich przedsiębiorstwach. Jest zgodna z akredytacją CIMA (dla egzaminów na poziomie Advanced Diploma in Management Accounting). Ścieżka prowadzona wyłącznie w języku angielskim.

AKREDYTACJE

_resized_110x110_accredited_programme _resized_150x60_cima_logo_male


PATRONATY MERYTORYCZNE

_resized_250x94_1_resized_250x94_2_resized_300x112_3_resized_300x111_4 _resized_300x112_5

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem