Gospodarka przestrzenna

OFERTA DYDAKTYCZNA 2021/2022
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr hab. Dorota Rynio, prof. UEW

Opis kierunku

Studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna dostarczają zaawansowanej i pogłębionej wiedzy z przedmiotów: przestrzeń w ekonomii, projekty w gospodarce przestrzennej, gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne - aspekty prawne i administracyjne, polityka regionalna, współczesne koncepcje i modele rozwoju miast, gospodarka przestrzenna UE, analizy statystyczne w gospodarce przestrzennej, przywódca w organizacji - narzędzia i uwarunkowania skutecznego działania, innowacje w gospodarce. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów zawodowych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, doradztwem, pośrednictwem i inwestowaniem na rynku nieruchomości. Potrafi organizować pracę i kierować zespołem gospodarującym nieruchomościami oraz jest przygotowany do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne dla specjalistów uczestniczących w kształtowaniu gospodarki przestrzennej w wymiarze lokalnym i międzynarodowym oraz zawodów z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości. Absolwent komunikuje się z otoczeniem, pracuje samodzielnie i w zespole, działa w sposób kreatywny, rozwiązując problemy i prowadząc analizy z zakresu gospodarki przestrzennej.

Perspektywy zawodowe
  • Praca w podmiotach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami
  • Praca w przedsiębiorstwach deweloperskich
  • Praca w firmach konsultingowych i doradczych
  • doradca w agencjach i biurach pośrednictwa nieruchomości
  • Praca w przedsiębiorstwach posiadających własne nieruchomości
  • Praca w biurach urbanistyczno-planistycznych
  • Praca w administracji samorządowej i rządowej
  • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

SPECJALNOŚCI


Doradztwo i inwestowanie w nieruchomości

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Na specjalności student uczy się na temat ekonomicznej wartości nieruchomości, wyceny nieruchomości, inwestowania w nieruchomości, w tym finansowania inwestycji. Poznaje specyfikę rynków nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych oraz zawodów doradcy na rynkach nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego.

Gospodarowanie nieruchomościami i pośrednictwo na rynkach nieruchomości

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Na specjalności student uczy się na temat funkcjonowania rynku nieruchomości, zarządzania nieruchomościami oraz kształtowania przestrzeni w kontekście lokalizacji nieruchomości. Poznaje rachunek opłacalności i ryzyka inwestycji oraz zasady oceny ekonomicznej efektywności gospodarowania nieruchomościami. Student poznaje specyfikę zawodów zarządcy oraz pośrednika na rynkach nieruchomości.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem