Informacja dla Kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia prowadzone w języku angielskim

Ważna informacja dla kandydatów na kierunki Business Management i Finance!

Kandydaci, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, zobowiązani są do przystąpienia do testu. Egzamin odbędzie się 13 września o godzinie 18.00 w formie zdalnej.

Link umożliwiający przystąpienie do testu zostanie przesłany 8 września br.

Dokumentami zwalniającymi z konieczności przystąpienia do testu są:
1. certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
2. dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii angielskiej;
3. dyplom lub świadectwo innej szkoły, przynajmniej średniej, w której językiem wykładowym był język angielski.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem