Ważna informacja dla kandytatów na II stopień studiów – kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kandydaci na studia II stopnia kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji, którzy w terminie składania dokumentów nie będą jeszcze posiadali dyplomu ukończenia studiów, zobowiązani są złożyć do Komisji, wraz z kompletem dokumentów, zaświadczenie o ukończeniu studiów uzyskane w dziekanacie swojej uczelni. 
Jednakże są zobligowani niezwłocznie po otrzymaniu dyplomu - do złożenia jego odpisu wraz z kserokopią w Komisji Rekrutacyjnej lud Dziekanacie.

Informacja nie dotyczy absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dla których zaświadczenia o ukończonych studiach, a także odpisy dyplomów zostaną pobrane przez Komisję z Dziekanatu.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem